fbpx

YKSILÖT, Yhteisöt ja tiimit

Työyhteisöille ja yrityksille suunnatut palvelumme ovat oiva keino tukea, motivoida, aktivoida ja sitouttaa. Tuottaaksemme sitä, mitä työyhteisönne aidosti tarvitsee, haluamme tutustua teihin perusteellisesti. Näin voimme luoda yhdessä toimivan valmennuskokonaisuuden.

Valmennuksemme lähtökohtana on aina ihmisten ymmärryksen kautta vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Erilaisuus työyhteisössä on suuri voimavara ja se on tärkeää valjastaa tukemaan yrityksen tuloksellisuutta. Hyvinvoiva tiimi ja työyhteisö tuo esille työn ilon.

Valmennukset


Asiakaspalveluvalmennus

TUTUSTU

Ymmärrät omaa tapaasi olla vuorovaikutuksessa sekä ihmisten erilaisuutta. Vahvistat oman toiminnan joustattamista sekä luottamuksen rakentumista. Opit tunteiden merkityksen toiminnassa.

TUTUSTU


Henkilöstökyselyt ja profiloinnit

TUTUSTU

Tuotamme kyselyitä ja mittauksia työyhteisön hyvinvoinnin tueksi. Ne auttavat löytämään asioita, jotka jo nyt toimivat hyvin ja etsimään kehittämisen kohteet. Laadimme lisäksi kehittämissuunnitelmat.

TUTUSTU


Minä kickstart

TUTUSTU

Itsetuntemuksen lisäämisen kiihdytyskaista. Minäsi ymmärrys lisääntyy merkittävästi, muiden ihmisten kohtaaminen ja johtaminen helpottuu.

TUTUSTU


Minä konfliktitilanteessa

TUTUSTU

Everything DiSC® Konfliktianalyysi ja 90 minuutin henkilökohtainen valmennus. Saat eväitä parantaa kohtaamista, johtamista ja asiakaspalvelua.

TUTUSTU


Minä työntekijänä

TUTUSTU

Everything DiSC®-työtyylianalyysi ja 90 minuutin henkilökohtainen valmennus. Ymmärrät omaa tyyliäsi ja tapaasi olla vuorovaikutuksessa, erilaisuutta ja tunteiden merkitystä toiminnassasi.

TUTUSTU


Neuvottelutaidot

TUTUSTU

Saat lisääntyneen ymmärryksen kautta eväitä muuttaa omaa toimintaasi neuvottelutilanteessa sekä opit lukemaan myös toista. Opit jäämään kunnioitusta ja positiivisuutta herättävällä tavalla mieleen.

TUTUSTU


Puheeksi ottaminen

TUTUSTU

Saat työkaluja kohdata hankalia tilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Valmennuksen myötä vuorovaikutus vahvistuu ja työhyvinvointi kasvaa.

TUTUSTU


Tilauskoulutukset

TUTUSTU

Toisintelijöillä on tarjolla erilaisia webinaareja, luentoja ja koulutuksia liittyen työyhteisöjen kehittämiseen, vaikuttavaan kohtaamiseen ja itsensä johtamiseen.

TUTUSTU


Työohjaus

TUTUSTU

Työnohjaus on vuorovaikutuksellinen prosessi. Siinä tarkastellaan oman itsen suhdetta työhön ja tiimiin erilaisista näkökulmista käsin, samalla arvioiden ja kehittäen sitä.

TUTUSTU


Työuraohjaus

TUTUSTU

Lisää työntekijän tietoisuutta omista voimavaroistaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. Tapaamisia on 1–3 ja tapaamisen kesto on 90 minuuttia.

TUTUSTU


Työyhteisö- ja tiimivalmennus

TUTUSTU

Valmennus on suunnattu tiimeille, jotka haluavat vahvistaa sisäistä toimivuutta. Keskinäinen luottamus, avoin vuorovaikutus, roolilliset selkeydet sekä haastavien asioiden puheeksi otto ovat kantavia teemoja.

TUTUSTU


Työyhteisösovittelu

TUTUSTU

Kuullaan kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Turvallinen keskustelufoorumi, joka vahvistaa luottamusta, empatiaa ja ymmärrystä. Tähtäin on aina yhteisymmärryksessä.

TUTUSTU

TILAA UUTISKIRJEEMME

Syötä sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään. Lähetämme sinulle mielenkiintoisia uutisia ja tiedotteita palveluistamme.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä.


OTA YHTEYTTÄ
Hämeenkatu 9 A, U krs, 15110 Lahti
www.toisintekijat.fi
Saija Siven
Valmennuskoordinaattori
puh. 044 986 8267
info@toisintekijat.fi
Susanna Syld
Koulutuskoordinaattori
puh. 050 365 1232
info@toisintekijat.fi