Nainen kaipaa neurokirjon ihmisiä

VASTAA JA VOITA 250€ ARVOINEN DISC-ANALYYSI

Neurokirjon aikuinen hoi! TÄMÄ KYSELY ON SINULLE!

Lisää itsetuntemusta Everything DiSC®-analyysin avulla!

Ihminen on luonnollisesti paljon monimuotoisempi, kompleksisempi ja siten myös ihanampi aito persoonansa kuin vain jokin piste pallolla tai algoritmi järjestelmässä. Tutustuaksesi paremmin toiseen on kuitenkin näillä algoritmeilla mahdollista oikaista monta polkua ja löytää nopeammin niitä sanoja, jotka ovat tärkeitä dialogin ja luottamuksen rakentamisessa. Käyttäytymisanalyysi tuo myös näkyväksi omia motivaattoritekijöitä tai niitä pelkoja, jotka mahdollisesti ohjaavat omaa toimintaa. 20-sivuisesta raportista saat myös välineitä tehostaa toimintaasi toisenlaisten henkilöiden kanssa toimimisessa. Tämä ei voi kaiketi koskaan olla huono asia. 

Toisintekijä Jarkko

Lue lisää tästä mielenkiintoisesta itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen työvälineestä Jarkon blogista.

Miten yrityksissä suhtadutaan neurodiversiteettiin?

Käytännön työssä olemme usein kuulleet HR- ja esihenkilötasolta nousevan toiveen saada lisää tietämystä ja keinoja toimia neuropsykiatrisia ominaisuuksia omaavien työntekijöiden kanssa – kuinka johtaa heitä arjessa, miten hyödyntää heidän vahvuuksiaan ja toisaalta kuinka tarjota oikeanlaista tukea työarjessa onnistumiseen.

Tällä kyselyllä kartoitamme neurokirjon aikuisten kokemuksia työelämästä, HR- ja esihenkilöiden tämän hetkistä tietotaitoa ja asenteita ajatellen. Teemme kartoituskyselyn myös HR- ja esihenkilöille saadaksemme kattavan ja ajantasaisen kuvan työelämän tilanteesta tällä saralla.

Vastaamalla autat kehittämään työelämää, jotta me kaikki voisimme voida paremmin!

Tietojen käyttötarkoitus
Toisintekijät Oy tuottaa valmennuksia ja koulutuksia erilaisille työyhteisöille. Tuotamme nyt Erityisvoimia.fi & Toisintekijat yhteistyönä paljon kaivatun verkkokurssin avuksi HR- ja esihenkilöille. Olemme aiemmin tuottaneet yhteistyönä (Erityisvoimia.fi & Elämän Huoltamo) loistavan vastaanoton saaneen 5K Nepsy Perhe – verkkokurssin.

Käsittelemme vastauksia ehdottoman luottamuksellisesti, vastaajien anonymiteetin säilyttäen. Vastaaminen on mahdollista myös kokonaan anonyymisti. Jos haluat osallistua arvontaan, jätä sähköpostiosoitteesi. Olemme voittajaan yhteydessä sähköpostitse. Molempien kyselyiden tuloksista julkaisemme myös tulokset Toisintekijöiden somekanavilla, joten seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa, niin saat tietää mitä muut vastasivat!

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa! Nyt kaikki peliin!

Kyselyn viimeinen vastauspäivä on torstai 7.4.2022

Jos olet työroolissasi HR-asiantuntija, esihenkilö, tiiminvetäjä, yrittäjä tai johtaja voit käydä vastaamassa siinä roolissasi kyselyyn täällä.