Uusi koulutus: 5K Asiantuntijasta Esihenkilöksi

Asiantuntijat nousevat usein organisaatioissa esihenkilöasemaan oman substanssiosaamisensa kautta. Koska asiantuntijatyö eroaa paljon siitä, mitä työ ihmisten esihenkilönä toimiminen on, ei siirtyminen ole aina mutkaton.

Asiantuntijuus ei tietenkään poistu tai jää edes taka-alalle uudessa roolissa. Rinnalle nousee uusia vastuita tiimin yhteistyön toimivuudesta, tavoitteiden asettamisesta ja mittaamisesta sekä henkilöjohtamisesta. Motivointi ja työntekijöiden vahvuuksien näkeminen ovat myös vahvasti mukana työssä.

Esihenkilötyössä asettuu alttiiksi tarkkailulle ja arvioinnille aivan toisella tavalla kuin asiantuntijaroolissa. Silloin on tärkeää oppia muiden johtamisen lisäksi itsensä johtamista. Jotta siihen pääsee kunnolla pureutumaan, on tutustuttava omaan itseen uudenlaisella tavalla. Kuka minä olen esihenkilönä? Millainen esihenkilö olen? Miten irrottaudun asiantuntijan roolista ollakseni esihenkilö, ja tarviiko minun tehdä niin? Miten johdan motivaatiota? Miten vahvistan tiimini jäsenten toimijuutta? Entäs etäjohtaminen? Palautettakin pitäisi oppia paitsi antamaan, myös vastaanottamaan. Miten hankaliin tilanteisiin työpaikalla pitäisi puuttua ja miten ne ottaisi puheeksi?

5K Asiantuntijasta Esihenkilöksi -koulutus antaa vastauksia jokaiselle tuoreelle tai tulevalle esihenkilölle. Se vahvistaa ymmärrystä roolimuutoksesta, tukee ammatillista kasvua ja ammatti-identiteetin rakentumista itsetuntemuksen kautta. 5K Asiantuntijasta Esihenkilöksi -koulutus avaa kiinnostusta oman itsetuntemuksen vahvistamiseen ja antaa valmiuksia joustattaa omaa ajattelua sekä käyttäytymistä. Ehkä tärkeintä koko koulutuksessa on se, että se antaa työkaluja arjen käytännön esihenkilötyöhön.

Koulutus toteutetaan verkkovalmennuksena (Teams). Koulutuspäivien välissä koulutukseen osallistujat tekevät annetut välitehtävät verkkotyöympäristössä. Koulutukseen osallistujat saavat itselleen henkilökohtaisen Everything DiSC ® -työtyylianalyysin, sekä oman kasvun kirjan.  

Tutustu 5K Asiantuntijasta Esihenkilöksi -koulutukseen täällä https://toisintekijat.fi/asiantuntijasta-esihenkiloksi/ ja ilmoittaudu mukaan!

Muita koulutuksia ja valmennuksia löydät täältä https://toisintekijat.fi/valmennukset-ja-koulutukset/