Neuromoninaisuuden huomioiminen perheiden kohtaamisessa -koulutus

Perheiden kanssa työskentelevät kohtaavat usein neuroepätyypillisiä henkilöitä. Noin 10-20% maailman väestöstä arvioidaan olevan neurokirjolla. Esimerkiksi vuorovaikutustilanteet saattavat aiheuttaa hämmennystä niin perheenjäsenissä kuin työntekijässä. Neuroepätyypillisen ihmisen ajattelutavat ja tavat hahmottaa tätä maailmaa ovat usein hyvinkin erilaisia kuin neurotyypillisillä ihmisillä. Näin ollen meidän on hyvä ymmärtää tätä erilaisuutta ja auttaa asiakkaita löytämään omia vahvuuksiaan niin, että oma ajattelumme ja omat mallimme eivät haittaa tätä. Tässä koulutuksessa opettelemme vahvistamaan perheitä ja tukemaan heitä löytämään omia vahvuuksiaan. Kehitä osaamista ja hanki koulutus nyt! 

 

Toteutus:

Ryhmälle, etäyhteydellä (perustoteutus) 

 

Aikataulu ja kesto:

4h

 

Kenelle: 

Opettajat, koulunkäynnin ohjaajat, avustajat, varhaiskasvatuksen henkilöstö, neuvolan terveydenhoitajat, perhetyöntekijät, lastensuojelun työntekijät, perhehoitajat, yhdistystoimijat, seurakunnat jne… 

 

👉 HUOM! Koulutus räätälöidään mm. esimerkeiltään sopimaan juuri siihen työkontekstiin, jossa koulutuksen tilanneet toimivat.  

Koulutus on räätälöitävissä myös tilaajan tiloissa toteutettavaksi ja kestoa voidaan säätää sopimaan tilanneen ryhmän työpäiviin sopiviksi. 

 

Koulutuksen sisältö: 

 • Mitä neuroepätyypillisyys ja neurodiversiteetti on 
 • Miten neuroepätyypillisyys näyttäytyy perheen arjessa ja arjessa ylipäätänsä 
 • Neuropsykiatristen oireyhtymien ja neurokognitiivisten ominaisuuksien huomioiminen perheiden kanssa työskennellessä 
 • Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen perheessä 
 • Neuropsykiatristen erityispiirteiden tunnistaminen ja puheeksi ottaminen 
 • Ratkaisu – ja voimavarakeskeinen työskentely 
 • Perheiden vahvuuksien löytäminen  

 

Hyödyt: 

Koulutus antaa perheiden kanssa työskenteleville taitoja ja valmiuksia kohdata neuromoninaisuutta perheissä. Koulutus lisää ymmärrystä ja kehittää vuorovaikutustaitoja sekä ratkaisukeskeistä työtapaa perheiden kohtaamisessa.  

 

Koulutuksen käytyäsi: 

 • Sinulla on valmiuksia huomioida neuroepätyypillisyys kohdatessasi perheitä 
 • Ymmärrät neuroepätyypillisyyden vaikutuksen käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen 
 • Osaat helpommin varmistaa kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksen, joka edistää yhteistyötä ja lisää myönteistä ilmapiiriä 
 • Osaat huomioida asiakkaiden vahvuuksia ja auttaa asiakasperhettä löytämään omia vahvuuksiaan  
 • Osaat huomioida työssäsi perheiden ja asiakkaiden mahdolliset tuentarpeet  

 

Kouluttaja:

Tero Jääskeläinen 

MSc Solution Focused Therapy, perhe- ja paripsykoterapeutti, DDP terapeutti, NLP- Master practitioner, neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja.

 

Koulutuksistamme sanottua:

"Paras koulutus koskaan, jossa olen ollut!"

"Sain huikean määrän uutta tietoa ja menetelmiä työhöni."

"Sain paljon tietoa niistä asioista, joihin lisäkoulutusta lähdinkin hakemaan."

 

Koulutuksen hinta: 

Riippuu toteutuksesta ja kestosta. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! 

 

Toimi näin: 

Pyydä tarjous 👇

info@toisintekijat.fi

 

Vahvista osaamistanne nyt!