NEPSY-taitaja (15 op), Järvenpää

💎 STEP-koulutuksen ja Toisintekijöiden yhteistyössä toteuttama NEPSY-taitaja (15 op) koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulun tukihenkilöstölle.

Koulutuksessa opit perusasiat neuropsykiatrisista oireyhtymistä, neuromoninaisten lasten ja nuorten ohjaamisesta, ratkaisukeskeisen työskentelytavan perusteista ja saat keinoja auttaa heitä käytännössä. Saat myös ymmärrystä elämänkokemusten ja neuropsykiatristen erityisominaisuuksien yhteisvaikutuksesta.

✔ Koulutus on vahvasti käytäntöön painottava koulutus, jossa opetellaan teorian lisäksi käytännön keinoja ja valmennuksellisia menetelmiä. Opit siis keinoja, joilla voit tukea asiakkaiden vahvuuksien löytymistä ja hyödyntämistä arjessa ja näin ollen voit auttaa tekemään heidän arjestaan parempaa.

Koulutuspäivät koostuvat vuorovaikutteisista luennoista, käytännön harjoituksista, ryhmätyöskentelystä ja asiantuntijavierailuista. Koulutuksessa painotetaan toiminnallisuutta. Harjoitusten omakohtainen kokeminen on tärkeä osa omaa prosessia. Koulutuspäivien lisäksi harjoitellaan koulutuksen sisältöjen käyttöä omassa työssä ja tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen.

Lue lisää ja ilmoittaudu STEP-koulutuksen sivuilla!

👇