5K Työhyvinvointivalmennus

Mistä sinun palautumisesi koostuu? Millainen olo sinulla on silloin kun olet palautunut hyvin? Miten sujuu työn ja vapaa-ajan rajaaminen? Entä palautuminen etätyössä? Mitä voisit tehdä kenties toisin?

Palautumisesta puhutaan usein negaation kautta; sen vähyydestä, olemattomuudesta tai haastavuudesta. Älykellot ja muut teknologia-avusteiset laitteet mittaavat hyvinvointiamme, mutta mitä teemme näillä tiedoilla, jotka perustuvat joko omakohtaiseen kokemukseen tai mittaustuloksiin?

Palautumisen pohja rakennetaan suhteessa omaan itseen, kyvystä olla, kuulla, tiedostaa ja tunnistaa tarpeitaan, sekä motivoitua toteuttamaan itselleen hyviä tekoja. Kyse on paljon myös priorisoinnista, valinnoista ja oman hyvinvoinnin eteen tehdyistä päätöksistä sekä toiminnasta. Meillä kaikilla on erilaisia palautumisväyliä, joiden tunnistaminen ja tiedostaminen ovat niiden aktivoinnin edellytys.

Palautuminen sallii paluun perusasioiden äärelle, tiedostamaan omaa toimintaa ja valintojaan. On hyvä huomioida palautuminen jo työarjessa, millä kaikin eri keinoin voit vahvistua jo työarjessasi.  Palautumista tapahtuu harvoin vahingossa, vaan sitä kannattaa ajatella, suunnitella ja toteuttaa!

 

Sisältö: 

  • Kuormitustekijät (fyysinen, emotionaalinen, psykososiaalinen), mitkä tekijät kuormittavat minua? 
  • Palautumisen eri kulmat 
  • Minun tyylini palautua, kehon viestit ja mielen liikkeet 
  • Milloin palautumista tapahtuu? Minun rytmini 
  • Miten voin vahvistaa palautumiskykyäni? 
  • “Pikkuisen paremmin” -asenne 

Tavoite 
Ymmärtää erilaisia kuormitustekijöitä, sekä tunnistaa niitä omassa arjessa. Vahvistaa palautumisen eri näkökulmia sekä nähdä omia palautumisen hetkiä ja oppia vahvistamaan niitä. Tunnistaa “pikkuisen paremmin” -asenne, sekä suunnitella oma palautumisen ohjelma.


Kenelle? 
Esihenkilöille, tiimien vetäjille, työntekijöille, henkilöstöhallinnolle. Kaikille, jotka haluavat pysähtyä reflektoimaan omia kuormitustekijöitä ja tasapainottamaan palautumistaan. 


Toteutus
Verkkototeutus (Teams).


Kouluttajat
Mari Rosenlund, voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), NLP –Master Practitioner, Resilienssivalmentaja, sosiaalialan asiantuntija työelämässä.

Marjukka Tiainen, ratkaisukeskeinen valmentaja ja ratkaisukeskeinen lyhyt terapiakoulutus (IASTI), liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntija työelämässä.

   

Lisätietoa
Mari Rosenlund
mari.rosenlund@toisintekijat.fi
045-852 3707

Hinta
480€ +alv24%.  Sisältää kahden päivän koulutuksen, välitehtävän sekä koulutusmateriaalit.