Puheeksi ottaminen -valmennus

Puheeksi ottamisen valmennus vahvistaa tietämystäsi ja käytännön toimijuuttasi keskittyen ennaltaehkäisevään, proaktiiviseen työskentelyyn. Saat työkaluja kohdata hankalia tilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Valmennuksen punaisena lankana kulkee 5K –ajattelu- ja toimintafilosofia, joka ohjaa toimintaasi kohti kunnioittavaa kohtaamista. Valmennus on saatavissa niin verkko- kuin etävalmennuksena!

Puheeksi ottaminen koetaan työyhteisöissä usein vaikeaksi. Siitä saattaa olla huonoja kokemuksia, sitä ei ole otettu vakavasti, pelätään reaktioita tai loukkaantumisia. Kyse voi olla myös omasta pelosta hankalia tilanteita kohtaan, häpeästä tai huonommuuden tunteesta. Puheeksi ottamista saatetaan vältellä myös siksi, että pelätään sen pahentavan olemassa olevaa tilannetta, tai kiusaamisen pelosta. Ilman puheeksi ottamista ja hankalien asioiden esille nostoa ei muutosta kuitenkaan tapahdu. Puheeksi ottamisen tulee olla aina kunnioittava teko yhteisen hyvän vuoksi. Varhaisella puuttumisella myös ennaltaehkäistään ongelmien kasvamista. Puheeksi ottaminen lisää luottamusta, turvallisuuden tunnetta, sitoutumista ja yhteisöllisyyttä. Näin ollen vuorovaikutus vahvistuu ja työhyvinvointi kasvaa. Puheeksi ottamisen valmennuksesta hyötyy koko työyhteisö!

Puheeksi ottamisen verkkovalmennus rakentuu viidestä moduulista, joiden kokonaiskesto on 5 viikkoa.

Puheeksi ottamisen etävalmennus sisältää 5 valmennustapaamista (2,5h), joiden aikana käydään läpi 5K:n mukainen puheeksi ottamisen malli ja harjoitellaan, miten mallia hyödynnetään käytännössä.