Paras työyhteisö ja tiimi -valmennus

Kaipaako työyhteisösi lisää yhteen hiileen puhaltamista, yhteistä suuntaa ja yhteisöllisyyttä? Entä avointa keskustelua ja mahdollisuutta hyödyntää jokaisen erilaisuus koko työyhteisöä hyödyntäväksi voimavaraksi? Olisiko hyvä, jos roolituksia käytäisiin yhdessä läpi ja sovittaisiin yhteisistä toimintaa sekä käyttäytymistä ohjaavista pelisäännöistä? Kirkastetaanko yhdessä organisaatiosi missiota, visiota tai arvoja käyttäytymisen ja toiminnan tasolle? 
 
Työyhteisössä ja tiimissä toimiminen on taitolaji. Ryhmä muuttuu ja mukautuu aina jäsentensä mukaan, rakentuen muutoksissa aina uudelleen. Työyhteisön tai tiimin toimivuuteen liitännäiset tekijät ovat keskinäinen luottamus, avoin vuorovaikutus, roolilliset selkeydet sekä haastavien asioiden puheeksi otto. Loistava tiimi tai työyhteisö ei ole ristiriidaton. Sellaisen tiimin menestystekijä on se, miten haastavista asioista, ristiriidoista ja erimielisyyksistä käydään keskustelua, ja miten keskustelu viedään työarkeen. 
 
Paras työyhteisö ja tiimi -valmennus vie tiimisi matkalle, jossa valmennuksen punaisena lankana toimii selkeä 5K ® ajattelua- ja toimintaa ohjaava malli. Paras työyhteisö ja tiimi – valmennus on suunnattu tiimeille, jotka haluavat vahvistaa tiiminsä toimivuutta.

Tavoite 

 • Ymmärtää omaa tyyliä ja tapaa olla vuorovaikutuksessa
 • Erilaisuuden ymmärrys ja hyödyntäminen
 • Tiimin roolien selkeyttäminen
 • Tiimin tavoitteiden selkeyttäminen


Hyödyt

 • Tiimityöskentely vahvistuu 
 • Vuorovaikutus paranee 
 • Ihmisten kohtaaminen helpottuu 
 • Kyky sitouttaa ja motivoida vahvistuu 
 • Työyhteisön tehokkuus lisääntyy 

 

Asiakkaamme kertomaa: 

”Muutaman vuoden aikana olemme onnistuneet tiimivalmennusten avulla kehittämään koko henkilökunnan keskinäistä kemiaa ja löytäneet hyvin tasapainoisen ilmapiirin toimistollemme. Johtoryhmän valmennusten avulla olemme onnistuneet ratkaisemaan hankalia vaiheita ja hieman syventyneet strategiavaihtoehtoihin visiomme saavuttamiseksi. Vastaukset ovat löytyneet molemmissa valmennuksissa ihmisiltä itseltään, mutta apu niiden hiomiseen, ymmärtämiseen, kehittymiseen ja oivalluksiin olemme saaneet Toisintekijöiltä. Lisäksi jokainen uusi työntekijä käy DISC®-persoonallisuusanalyysissä Toisintekijöillä. Näin tiedetään, kuinka uudet ihmiset tulee huomioida arjessa ja millaisin keinoin sekä uusi tekijä, että työyhteisö välttyy turhilta konflikteilta.” - Samuel Pasanen, CEO. Mainostoimisto Ampersand 

 •  

 

Kenelle 

 • Työyhteisöille, jotka haluavat entisestään vahvistaa omaa yhteenkuuluvuuttaan ja lisätä samalla tehoja. 
 • Työyhteisöille, joilla yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat hiukan hukassa. 
 • Työyhteisöille, joilla on ilmassa ehkä hiukan jännitteitä, mutta tilanne ei ole vielä kriisiytynyt sovittelua vaativalle tasolle. 

 

Valmennuksiin kuuluu 

 • Lähtötilanteen selvitys 
 • Oman kasvun suunnitelma 
 • Lähitapaamisia kasvotusten tai verkossa 
 • Pieniä syötteitä ja kotitehtäviä verkossa 
 • Arjen käytännön toimia sekä seurantaa 
 • Valmennuksen jälkeisen ajan jatkossuunnitelma sekä seuranta 
 • Valmennusten keskiössä on vuorovaikutus ja toiminta 5K® -filosofian mukaan.

 

Voitte hyödyntää myös Everything DiSC® -työtyylianalytiikkaa sanoittamaan ihmisten moninaisuutta, erilaisia tarpeita ja motivoivia tekijöitä käyttäytymisen ajureina. 

Pyydä tarjous organisaatiosi Työyhteisö- ja tiimivalmennukseen 👇

info@toisintekijat.fi