Loading...

Neuromoninaisuus työelämässä -verkkokurssi

299,00 

Opas esihenkilölle moninaisen ja kukoistavan työyhteisön tulokselliseen johtamiseen!

Haluatko sinäkin kehittää esihenkilö- ja johtajuustaitojasi? Haluatko saada henkilöstön sitoutumaan paremmin tavoitteisiin? Mietitkö, miten voisit vapauttaa henkilöstön potentiaalin ja valjastaa vahvuudet käyttöön?

Tyypillisesti ajattelemme, että moninaisuudella tarkoitetaan ikään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää erilaisuutta. Erilaisuutemme – yksilöllisyytemme – muodostuu kuitenkin useammista osatekijöistä. Esihenkilön on tärkeää ymmärtää, mistä kaikesta moninaisuus koostuu. Erittäin tärkeä, mutta usein unohdettu moninaisuuden osatekijä on neuromoninaisuus eli neurodiversiteetti.

Organisaatioissa tunnistetaan jo hyvin moninaisista taustoista tulevien ja eri ikäisten ihmisten tiimeille tuomat hyödyt, mutta neurodiversiteetin hyödyntäminen on vielä suhteellisen käyttämätöön voimavara. Kansainvälisellä tasolla suuryritykset ovat jo huomanneet myös neurodiversiteetin hyödyntämisen tuomat edut: esihenkilötaitojen kehittyminen, työyhteisön kokonaisvaltainen hyvinvointi, sitoutuneempi henkilöstö, uniikkeja näkökulmia, innovatiisia ratkaisuja ja monia monia muita.

 

Neuromoninaisuus ja vahvuudet

Kuva: Esimerkki neuromoninaisuudesta ja vahvuuksista työelämässä.

 

Moninaisuuden johtaminen on tulevaisuuden avaintaito!

Tällä kurssilla:
✅ Saat tietoa tuloksellisen ja hyvinvoivan työyhteisön johtamiseen
✅ Opit keinoja tukea ja johtaa moninaista työyhteisöä
✅ Opit hyödyntämään neuromoninaisuutta organisaation kilpailuetuna.
✅ Kehityt reflektoimalla omaa johtajuuttasi, sen vahvuuksia ja kasvun mahdollisuuksia. 

Tällä kurssilla näkökulma on työelämässä vahvasti mukana olevien neurokirjon henkilöiden johtamisessa.

 

“Hei, me Toisintekijöillä olemme tunnistaneet päivittäisessä valmennustyössämme organisaatioiden haasteet. On tarve löytää uudenlaisia ratkaisuja asioihin ja tehdä tulosta, mutta samaan aikaan pitäisi pystyä huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää, sillä se on yrityksen tärkein pääoma. Kuitenkin se tuntuu olevan kovin monitasoista ja kompleksista…”

 

“…Ihmiset ovat niin kovin erilaisia; ajattelevat, toimivat ja reagoivat niin eri tavoin asioihin ja tilanteisiin. Kuormittuminen ja uupuminen ovat tuttuja sanoja tämän päivän työelämässä. Yhdistimme voimamme Erityisvoimia.fi Riikka Seppälän kanssa ja loimme kurssin, joka tarjoaa selkeyttä, tietoa ja välineitä työstää näitä asioita, jotta kaikki voivat hyvin ja voivat keskittyä työssä olennaiseen.”

 

Neuromoninaisuus Työelämässä on neljän viikon verkkokurssi, jonka avulla opit johtamaan moninaista työyhteisöä ja mahdollistamaan työssä onnistumisen.

Neuromoninaisuus Työelämässä – verkkokurssi koostuu neljästä viikkomoduulista:

1️⃣ Moninaisuuden johtaminen – tulevaisuuden kilpailuetu organisaatiolle

 • Moninaisuus käsitteenä
 • Moninaisuuden johtaminen
 • Moninaisuuden johtamiseen vaikuttavat tasot
 • Moninaisuuden johtamisen tärkeys
 • Hyödyt liiketoiminnalle TOP 10
 • Moninaisuuden johtaminen arjessa
 • Tehtävä
 • Harjoitus
 • Reflektointi

2️⃣ Neurokirjon ABC – neurodiversiteetti ja neurokirjo tutuksi

 • Neurodiversiteetin lyhyt oppimäärä
 • Neurokirjo
 • ADHD ja ADD
 • Autismikirjo
 • Neurokirjon kaksi puolta
 • Kolme näkökulmaa neurokirjoon
 • Neurokirjo ja työarki
 • Tehtävä
 • Harjoitus
 • Reflektointi

3️⃣ Neurokirjo ja työelämä – virheistä vahvuuksiin

 • Neurokirjo ja työelämä
 • Virheistä vahvuuksiin
 • Vuorovaikutus
 • Haasteet käytännössä
 • Kokemuksia haastavasta työarjesta
 • Menestyjiä maailmalta
 • Toiminnanohjaus
 • Myyttejä ja esteitä
 • Vinkkejä onnistumisen tueksi
 • Tehtävä
 • Harjoitus
 • Reflektointi

4️⃣ Työkaluja esihenkilölle – miten onnistua johtajuudessa

 • Tieto tuo ymmärrystä
 • Ei korjaamista vaan oikeanlaista asennoitumista
 • Merkityksellinen työ
 • Mentoritoiminta
 • Miten minä ajattelen ja toimin
 • Empatia ja myötätunto
 • NVC eli Nonviolent Communication
 • NVC in action
 • Dialogi
 • Tehtävä
 • Harjoitus
 • Reflektointi

 

Näin helppoa se on:

✅ Osta kurssi – pääset heti ensimmäisen viikkomoduulin pariin
✅ Uutta materiaalia avautuu viikon välein – saat niistä muistutuksen
✅ Opiskele omaan tahtiisi. Materiaali käytössä 6kk ajan
✅ Toimii tietokoneella ja mobiilissa
✅ Kurssin toteutuksessa on huomioitu erilaiset oppismistyylit ja kiireinen elämä
✅ Teoriaosuudet voit aina 1. kuunnella, 2. lukea tai 3. lukea samaan aikaan kuunnellessasi
✅ Teoriatieto viedään syvemmälle viikkotehtävän muodossa ja sovelletaan heti arkeen harjoituksessa
✅ Reflektointiosuus kehittää tietoisuustaitoja ja vahvistaa opitun hyödyntämistä jatkossa
✅ Anna lyhyt palaute ja lataa osallistumistodistus

 

Aiemmat kurssilaiset ovat kokeneet kurssin sisällön erittäin hyödylliseksi. Tässä muutamia oivalluksia:

“Hyviä pohdittavia asioita. Se oli hyvää, että kurssia ei suoriteta “yhteen pötköön” vaan välitehtävien havainnoilla ja reflektoinnilla oli iso merkitys ymmärryksen lisäämiseksi.”

“Kokonaisvaltainen kurssi, hyvä pohja syventämiselle.”

“Kurssi oli tiivis tietopaketti, josta sain tukea sekä omaa tiimiä ja työyhteisöä varten että työllistyviä asiakkaita varten. Käytännönläheiset esimerkit saivat minut toivomaan, että kurssille osallistuisi useampi kollega. Esitin myös esihenkilölle toiveen, että koko työyhteisölle saataisiin aiheesta koulutusta.”

🌱 Ajattele, miten paljon helpompaa sinun on johtaa henkilöstöäsi kohti hyvinvoivaa tuloksellisuutta, kun saat välineitä toteuttaa kaikkien hyvinvointia tukevaa fyysistä ja psyykkistä työympäristöä!

 

Visma Pay tarjoaa monipuoliset maksuvaihtoehdot korttimaksuista yrityslaskuun ja osamaksuun.

 

HUOM!

Yritysten ja yhdistysten on mahdollista hankkia kurssille useampia käyttöoikeuksia kerralla edullisempaan hintaan tai rajaton määrä käyttöoikeuksia vuodeksi laskulla.

 

info@toisintekijat.fi