Nuori johtaja takanaan alaisia, johtaja valmennus

Minä johtajana -valmennus

Valmennuksessamme hyödynnetään oman kasvun työkaluna itsearvioinnilla toteutettavaa Everything DiSC® Work of Leaders®- johtamisen parhaat käytännöt -profilointia. Johtajuusprofiili vertaa yksilön johtamistapaa maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin. Samalla se antaa konkreettisia vinkkejä, miten ja mihin suuntaan johtajuutta voidaan kehittää.

Valmennuksemme pitää sisällään aitoa arjen toimintaa.