5K Johtoryhmän coaching
Kuinka johtoryhmän dialogi toimii? Mitä dialogi johtoryhmässä tarkoittaa? Entä keskinäinen luottamus ja sitoutuminen yhdessä luotuihin päämääriin ja tavoitteisiin? Olemmeko me positiivisella tavalla tilivelvollisia toisillemme ja sen kautta lojaaleita?

Johtoryhmän coaching on prosessi, jossa pureudutaan näihin teemoihin ja tarkastellaan johtoryhmän henkilöiden erilaisuutta voimavaraistavan sekä käyttäytymistyylianalyyttisen näkökulman kautta. Käyttäytymistyylisesti tarkastellaan omaa luontaista käyttäytymistyyliä niin vuorovaikuttamisen kuin johtajana toimimisen näkökulmasta.

Palvelu on suunnattu johtoryhmille ryhmän sisäisen vuorovaikuttamisen ja dynamiikan tehostamiseksi. Toimivalla vuorovaikutuksella on merkittävä vaikutus visioita ja strategioita luotaessa ja ennen kaikkea toteutettaessa.

Startissa
  • teemme lähtötilanteen kartoituksen joko kyselyn tai haastatteluiden kautta
  • prosessi- ja toimintamallit sekä coachauksen elementit suunnitellaan kerätyn tiedon pohjalta
jotta voimme valita
  • henkilöprofiloinnin
  • johtajuusprofiloinnin
  • Tuottava esimies -simulaatiopelin
  • Moodmetric- stressitason mittaamisen
  • johtoryhmän havainnoinnin coachin avulla
  • workshopit
  • verkkovalmennuksen

eli oikeanlaiset työkalut ja mallit juuri teidän tarpeisiinne kytkeytyen.

Toimivalla vuorovaikutuksella rahassa mitattaviin tuloksiin.

Kysy tarjousta!