5K Henkilöstökyselyt ja profiloinnit
Tuotamme kyselyitä ja mittauksia työyhteisön hyvinvoinnin tueksi. Kyselyiden tarkoituksena on kartoittaa vallitsevia tilanteita. Pyrimme löytämään asioita, jotka jo nyt toimivat hyvin ja etsimään kehittämisen kohteet laatien niihin kehittämissuunnitelmat.

Kyselyissämme keskiössä on vuorovaikutus ja luotettavuus.

 • 5K® Työyhteisö ja tiimi. Kysely kartoittaa vuorovaikutuksen ja luotettavuuden lisäksi autonomian, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden kokemaa.
 • 5K® Työpaikka. Kysely kartoittaa yleistä työtyytyväisyyttä laajemmalla otannalla.
 • 5K® Minä esihenkilönä. Kysely kartoittaa esimiehen tai tiiminvetäjän esimiestyön laadun kokemaa. Kysely toteutetaan itsearvioinnilla, henkilöstön arvioinnilla sekä esimiesarvioinnilla.
 • 5K® Minä johtajana. Kysely kartoittaa johtajan johtamisen laadun kokemaa. Kyselyn keskiössä on vuorovaikutuksen ja luotettavuuden lisäksi yrityksen vision, mission ja strategian tiedottaminen sekä johtaminen.
  Kysely toteutetaan itsearvioinnilla, henkilöstön arvioinnilla sekä suorien esimiesalaisten arvioinnilla.
 • 5K® Minä asiakaspalvelijana. Kysely kartoittaa asiakaspalvelun laadun kokemaa. Kysely toteutetaan suorana asiakaspalautekyselynä tutkittavan henkilön asiakkaille.

Profiloinnit tarkastelevat käyttäytymistyylianalytiikkaa hyödyntäen vuorovaikutusta ja luontaista ohjautumista.

 • Everything DiSC®- työtyylianalyysi.
 • Everything DiSC®- rakentava konfliktiprofiili. Taipumukseni ja luontainen ohjautumiseni konfliktitilanteissa.
 • Everything DiSC®- johtajuusprofiili (WOL). Johtajuusprofiili vertaa yksilön johtamistapaa maailman parhaisiin käytäntöihin. Visio-Sitoutus-Toteutus.
 • Five behaviors of Cohesive team- tiimiprofiili. Auttaa tunnistamaan tiimin sisäisen luottamustason ja haastaa kehitykseen. Profiili antaa konkreettisen toiminnan ohjeita kaikilla viidellä tasolla: luottamus, konfliktit, sitoutuminen, vastuullisuus ja tulokset.
 • Stressi ja hallintavoimavarat- profiili™. Tutkii neljää elämän osa-aluetta; minä, parisuhde, perhe ja työelämä.

Tutustu profilointeihin sekä lyhytvalmennuksiin lisää verkkokaupassamme.

Mittauksilla voidaan simuloida toimintojen vaikuttavuutta, ja löytää tekijöitä, joita korjata.

 • Tuottava esimies- simulaatiopeli. Tekoälyä hyödyntävä simulaatiopeli esimiestyön ja johtamisen tueksi. Pelissä testataan erilaisia toimenpiteitä ja käytänteitä esimiestyön ja johtamisen näkökulmasta ja tutkitaan niiden vaikuttavuutta henkilöstön hyvinvointiin ja tuottavuuteen.
 • Moodmetric- mittaus on yksilöllinen tuki stressinhallintaan. Kahden viikon mittaus ja analyysi, jonka pohjalta voidaan laatia valmentajan tuella oma toiminnanohjauksen ja muutoksen ohjelma.