5K Asiantuntijasta esihenkilöksi -tilausvalmennus

Tilausvalmennus organisaatioille ja työyhteisöille. 

 

💥 UUSI RYHMÄ ALKAA TOUKOKUUSSA 2023! 💥

 

Asiantuntijat siirtyvät hyvin usein esihenkilöiksi, substanssiosaamisen, tiedon, taidon ja osaamisen kautta. Asiantuntijatyö eroaa kuitenkin merkittävästi esihenkilötoiminnasta. 

Asiantuntijanäkökulman rinnalle nousee vastuu tiimin tekemisestä, tavoitteiden saavuttamisesta, henkilöiden johtamisesta ja motivoinnista. Esihenkilötyö on tarkkailun alla oloa, jossa niin itsensä- kuin muiden johtaminen nousevat esihenkilötyön ydinosaamiseksi. 

Jotta roolinvaihto sujuisi mahdollisimman joustavasti, on asiantuntijan hyvä paneutua omaan itsetuntemukseensa: kuka olen esihenkilönä? Millainen esihenkilö olen? Miten irrottaudun asiantuntijan roolista ja vahvistan osaamista esihenkilönä? Miten johdan motivaatiota, vahvistan tiimini henkilöiden toimijuutta tai johdan etäältä? Miten annan ja vastaanotan palautetta tai otan haastavan asian puheeksi? 

Valmennus toteutetaan verkossa (Teams). Valmennuspäivien välissä osallistujat tekevät annetut välitehtävät verkkotyöympäristössä.  Valmennuksen aikana osallistujat tekevät myös henkilökohtaisen kehittymistehtävänsä ja esihenkilön vuosikellon.  

Osallistujat saavat itselleen henkilökohtaisen Everything DiSC ® -työtyylianalyysin, sekä Oman kasvun kirjan. Valmennukseen sisältyy myös Valmentava johtajuus verkossa –verkkokurssi, joka on Ulla Vilkmanin tuottama etä- ja monipaikkaisen työyhteisön johtamista käsittelevä verkkokurssi.  

 

Valmennuksen tavoite 

Vahvistaa ymmärrystä roolimuutoksesta asiantuntijasta esihenkilöksi. Tukea ammatillista kasvua, sekä ammatti-identiteetin rakentumista itsetuntemusta lisäämällä. Avata kiinnostusta oman itsetuntemuksen vahvistamiseen, sekä kykyyn joustattaa omaa ajattelua ja käyttäytymistä. Vahvistaa osaamista arjen esihenkilötyössä ihmisten johtamisen näkökulmasta.  

 

Mitä saat konkreettisesti?  

 • 20-sivuisen henkilökohtaisen Everything DiSC®-käyttäytymistyylianalyysin ja raportin 
 • ohjeita ja vinkkejä siihen, kuinka joustattaa omaa toimintaa suhteessa muihin 
 • 5K Oman kasvun kirjan  
 • Valmentava johtajuus verkossa – verkkokurssin
 • Oman vuosisuunnitelman esihenkilötyöhön  

 

Sisältö

1. Minä esihenkilönä

 • Esihenkilön perustehtävä, rooli ja vastuut ihmisten johtamisen näkökulmasta 
 • Toisintekijöiden 5K ® -malli 
 • Asiantuntijan roolista esihenkilöksi 
 • Itsensä johtaminen 
 •  

 

2. Arjen esihenkilötyö, vuorovaikutus

 • Hyvä vuorovaikutus esihenkilötyössä 
 • Everything DiSC® – käyttäytymistyylianalyysi
 • Oma luontainen tapa toimia ja käyttäytyä esihenkilönä 
 • Tunteet toiminnassa 
 •  

 

3. Arjen esihenkilötyö, valmentava johtaminen

 • Valmentava johtaminen 
 • Motivaation ja toimijuuden vahvistaminen 
 • Organisaation arvot toimintaa ohjaavana tekijänä 
 • Tunteet työelämässä  
 • Työelämän syklisyys, työntekijöiden erilaiset tarpeet 
 •  

 

4. Arjen esihenkilötyö, pulmatilanteet

 • Luottamuksen rakentaminen 
 • Kehityskeskustelut 
 • Palautteen anto ja vastaanotto 
 • Puheeksi ottaminen 
 •  

 

5. Oman kehittymisen tunnistaminen, arkityön parhaat käytänteet

 • Oman kehittymisen tunnistaminen päättötyön näkökulmasta 
 • Esihenkilötyön vuosikello  

 

Kohderyhmä 

Toisintekijöiden 5K® Asiantuntijasta esihenkilöksi -valmennus on sinulle, joka olet siirtynyt tai siirtymässä asiantuntijasta esihenkilöksi ja haluat vahvistaa omaa osaamistasi esihenkilönä. 

 

Kouluttaja 

Mari Rosenlund, työyhteisövalmentaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), resilienssivalmentaja, työelämäasiantuntija, Toisintekijät Oy. 

Koulutuksessa on myös vierailevia kouluttajia ja asiantuntijoita. 

 

Pyydä tarjous valmennuksesta!

 

Lisätiedot: Johanna Peltovuori gsm. 0449868267  johanna.peltovuori@toisintekijat.fi