Valmennukset, koulutukset, webinaarit ja luennot

Valmennuksemme lähtökohtana on aina ihmisten ymmärryksen kautta vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Tunnejälki vuorovaikutustilanteissa ratkaisee hyvin pitkälti sen kokeman, jolla ratkaistaan luottamus, motivoituminen ja sitoutuminen. Työyhteisöt ja kulttuuri, esihenkilötyä ja johtaminen sekä asiakaskokemus ovat meidän alueitamme.

Valmennusten ja koulutusten punaisena lankana kulkee koko ajan 5K malli sekä 3T tuotanto (Tieto-Taito-Toiminta). Räätälöimme palvelumme kohtaamaan organisaatioiden aitoja tarpeita. Palvelumme ovat saatavilla etä-, hybridi- ja lähimuotoisina.

Pitkät valmennukset ja koulutukset

5K Luotsi – Ihmisten johtaminen muutoksessa -koulutus

Erilaiset muutosprosessit tukevat toiminnan muutosta, mutta miten ihmisten johtaminen onnistuu muutoksessa? Tämä on 9 päivän koulutus ihmisten johtamiseen muutoksessa.

5K Asiantuntijasta esihenkilöksi -verkkokoulutus

Koulutus vahvistaa ymmärrystä roolimuutoksesta asiantuntijasta esihenkilöksi. Se tukee ammatillista kasvua sekä ammatti-identiteetin rakentumista ja vahvistaa osaamista arjen esihenkilötyössä.

5K Asiantuntijasta esihenkilöksi -tilausvalmennus

Koulutus vahvistaa ymmärrystä roolimuutoksesta asiantuntijasta esihenkilöksi. Se tukee ammatillista kasvua sekä ammatti-identiteetin rakentumista ja vahvistaa osaamista arjen esihenkilötyössä.

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan täydennyskoulutukset

5K Terapeuttinen parisuhdeohjaaja (30 op) -koulutus (SYKSY 2023)

Opit konkreettisia työskentelymenetelmiä erilaisten parien kohtaamiseen ja parisuhteen positiiviseen vahvistamiseen.

Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja (35 op) -koulutus (SYKSY 2023)

Koulutuksessa opit hyödyntämään eläinavusteisia ja luontolähtöisiä menetelmiä valmennuksessa sekä motivoimaan ja tukemaan asiakasta eläinavusteisuutta hyödyntäen.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) -koulutus (SYKSY 2023)

Koulutus antaa tietoa oireyhtymistä ja lisää käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä.

Verkkokurssit

5K Neurodiversiteetti työelämässä -verkkokurssi

Opas esihenkilölle moninaisen ja kukoistavan työyhteisön tulokselliseen johtamiseen! Tällä kurssilla opit hyödyntämään neurodiversiteettiä voimavarana.

Valmentava johtajuus verkossa -verkkokurssi

Etäjohtamisessa onnistuminen lähtee siitä, että hyvän etäjohtamisen kulmakivet ovat kunnossa. Tämä verkkokurssi antaa sinulle tietoa ja loistavia välineitä onnistua monipaikkaisen työn etäjohtamisessa!

5K Nepsy perhe -verkkokurssi

Monipuolinen verkkokurssi tueksi sujuvampaan arkeen nepsylapsen kanssa. Lue omaan tahtiisi tai kuuntele vaikka lenkkeillessä! Sisältää mukavia harjoituksia ja tukimateriaalia.

5K Paras perhe -verkkokurssi

5K Paras Perhe -verkkokurssi on kuuden viikon mittainen matka vahvistamaan, sanoittamaan ja tekemään näkyväksi perheesi vahvuudet ja voimavarat!

Lyhyet valmennukset ja koulutukset

Neurodiversiteetti vahvuudeksi työyhteisössä -koulutus

Työtyytyväisyys ja työhyvinvointi kohenevat merkittävästi, kun ymmärrys myös näkymättömästä moninaisuudesta lisääntyy.

5K Minä esihenkilönä -valmennus

Tunnista oma tyylisi esihenkilönä ja löydä asioita, mitä voisit tehdä toisin ollaksesi entistäkin parempi esihenkilö, ei vain organisaation, vaan ihmisten johtamisen näkökulmasta.

5K Puheeksi ottaminen -valmennus

Saat työkaluja kohdata hankalia tilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Valmennuksen myötä vuorovaikutus vahvistuu ja työhyvinvointi kasvaa.

5K Paras työyhteisö ja tiimi -valmennus

Valmennus on suunnattu tiimeille, jotka haluavat vahvistaa sisäistä toimivuutta. Keskinäinen luottamus, avoin vuorovaikutus, roolilliset selkeydet sekä haastavien asioiden puheeksi otto ovat kantavia teemoja.

5K Neuvottelutaidot -valmennus

Saat lisääntyneen ymmärryksen kautta eväitä muuttaa omaa toimintaasi neuvottelutilanteessa sekä opit lukemaan myös toista. Opit jäämään kunnioitusta ja positiivisuutta herättävällä tavalla mieleen.

5K Asiakaspalveluvalmennus

Tällä valmennuksella saat lisää ymmärrystä erilaisista vuorovaikutustyyleistä sekä siitä, kuinka niitä hyödynnetään asiakaspalvelussa.

5K Työhyvinvointivalmennus

Ymmärrä erilaisia kuormitustekijöitä, sekä tunnista niitä omassa arjessasi. Vahvista palautumisen eri näkökulmia sekä näe omia palautumisen hetkiä ja opi vahvistamaan niitä.

5K Minä johtajana -valmennus

Minä johtajana on tehokas valmennus oman johtajuuden ja entistäkin paremman itsetuntemuksen tueksi. 

5K Minä konfliktitilanteissa -valmennus

Everything DiSC® Konfliktianalyysi ja 90 minuutin henkilökohtainen valmennus. Saat eväitä parantaa kohtaamista, johtamista ja asiakaspalvelua.

5K Resilienssi -webinaari

Resilienssi tarkoittaa ihmisen mukautumiskykyä ja joustavuutta, sekä psyykkistä palautumista muutoksen tai vastoinkäymisen kohdatessa. Ymmärrä resilienssi käsitteenä ja viitekehyksenä.

Luennot ja webinaarit

5K Työajan sallinta

Tällä luennolla joustatetaan omaa ajattelua, asennetta, tunnetta sekä käyttäytymistä suhteessa aikaan ja löydetään orastavia ystävyyksiä vaikkapa kiireen kanssa!

5K Epävarmuuden sietäminen -verkkokoulutus

Webinaari käsittelee mm. seuraavia teemoja: Mitä huominen tuo tullessaan? Voinko luottaa siihen, että minulla on työtä vielä jatkossa? Mitä uskallan odottaa tulevalta? Miten epävarmuutta oppii sietämään?

5K Tunteet työelämässä -verkkokoulutus

Webinaari antaa vastauksia mm. näihin kysymyksiin: Miten puran psyykkistä kuormitusta? Mitä on resilienssi? Mikä merkitys on tunteiden sanoittamisella? Mikä on Ajatus-Tunne-Toiminta -malli?

5K Palaudu ja vahvistu! -verkkokoulutus

Palautuminen on kykyä olla, kuulla, tiedostaa ja tunnistaa tarpeitaan, sekä motivoitua toteuttamaan itselleen hyviä tekoja. Palautumista tapahtuu harvoin vahingossa, vaan sitä kannattaa ajatella, suunnitella ja toteuttaa!

5K Ajatteleppa ite! -verkkokoulutus

Ihmisessä virtaa päivän aikana n. 60 000 erilaista ajatusta. Tässä webinaarissa pohditaan mm. ajattelutilan luontia ja erilaisia tapoja ajatella. Ajattelujumpan aakkoset. Oman mindsetin ja asenteen merkitys

5K Työarjen sallinta -verkkokoulutus

Voitko hallita työarkeasi? Mitä tapahtuisi, jos ajattelisit hallinta -sanan tilalle sanan sallinta? Miten oma asenteesi ja ajattelusi vaikuttavat työarkeesi? Miten vahvistat keskittymistäsi?

5K Nautinnosta energiaa työelämään -verkkokoulutus

Kun työelämässä vaaditaan paljon, on oltava paljon nautintokeskeistä vastalääkettä. Nautinto on monenlaista hyvää oloa: pysähtymistä teekupin äärelle, hiljaista olemista tai vastuutonta aikaa.