HR ja johtamisen tuki

Työhyvinvointi on merkittävä henkilöstön jaksamisen, viihtymisen, mutta myös tuloksellisen yritystoiminnan taustatekijä. HR-henkilöille suunnattu työhyvinvoinnin muotoilu ja erilaiset palvelut tukevat työhyvinvoinnin kehittämistä. Olemme siinä mukana tahtonne mukaan työparina tai koordinoimassa sitä ulkoistettuna HR-henkilönä. Kokonaisuuden rakentaminen lähtee aina kartoituksesta ja palvelun suunnittelu kartoituksesta saadusta faktatiedosta. Palvelumme on aina yrityksenne näköinen kokonaisuus.

Palvelut

HR Coach

Tarvitaanko organisaatiossanne tilapäistä sparrausapua henkilöstöasioissa vai haluaisitteko kenties ulkoistaa koko henkilöstöasioiden hoidon?

5K Tauko -etävalmennuspalvelu

5K Tauko on elämänmakuinen, valmentajan ja DigiTiinan toteuttama etävalmennuspalvelu yrityksille.

5K Minä esihenkilönä -valmennus

Tunnista oma tyylisi esihenkilönä ja löydä asioita, mitä voisit tehdä toisin ollaksesi entistäkin parempi esihenkilö, ei vain organisaation, vaan ihmisten johtamisen näkökulmasta.

5K Rekry

Analyysi ja rekrytointituki. Vältetään virherekrytoinnin todennäköisyyttä eikä tehdä kalliita ja haastavia rekrytointiprosesseja moneen kertaan.

5K Minä johtajana -valmennus

Minä johtajana on tehokas valmennus oman johtajuuden ja entistäkin paremman itsetuntemuksen tueksi. 

5K Johtoryhmän coaching

Tarkastellaan henkilöiden erilaisuutta käyttäytymistyylianalyyttisen näkökulman kautta. Palvelu on suunnattu johtoryhmille ryhmän sisäisen vuorovaikuttamisen ja dynamiikan tehostamiseksi.

5K Henkilöstökyselyt ja profiloinnit

Tuotamme kyselyitä ja mittauksia työyhteisön hyvinvoinnin tueksi. Ne auttavat löytämään asioita, jotka jo nyt toimivat hyvin ja etsimään kehittämisen kohteet. Laadimme lisäksi kehittämissuunnitelmat.

5K Minä konfliktitilanteissa -valmennus

Everything DiSC® Konfliktianalyysi ja 90 minuutin henkilökohtainen valmennus. Saat eväitä parantaa kohtaamista, johtamista ja asiakaspalvelua.

5K Työyhteisösovittelu

Kuullaan kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Turvallinen keskustelufoorumi, joka vahvistaa luottamusta, empatiaa ja ymmärrystä. Tähtäin on aina yhteisymmärryksessä.

Työuraohjaus

Lisää työntekijän tietoisuutta omista voimavaroistaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. Tapaamisia on 1–3 ja tapaamisen kesto on 90 minuuttia.