Tämän esihenkilötaidon merkitys kasvaa koko ajan

Surffitaitojen merkityskö? Ei kai sentään? Miten ihmeessä surffaaminen liittyy esihenkilötyöhön ja johtamiseen? No, antakaas kun selitän hieman. Maailma ja sitä kautta koko toimintaympäristömme muuttuu kaiken aikaa kiihtyvällä tahdilla. Tekoälyt muuttavat parhaillaan työn sisältöjä ja työn tekemisen tapoja. Emme voi vielä varmuudella tietää, millainen työympäristö meillä kullakin tulee olemaan jonkin ajan kuluttua. Muutoksen harjalla pysyminen vaatii taitoa nousta aallon mukaan ja surffata rohkeasti sen mukana.

Muutosprosessin johtaminen on jo useimmille esihenkilöille ja johtajille pääpiirteittäin tuttua. Sitä joutuu tekemään tavalla tai toisella lähes koko ajan. Joskus selkeämpinä muutosprojekteina, toisinaan se on osa jatkuvaa muutoskyvykkyyden ylläpitoa.

Kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin ihmisten johtamisessa muutoksessa :

 • Selkeä visio ja tavoitteet
 • Viestintä
 • Johtajuus ja esimerkki
 • Osallistaminen ja kuuleminen
 • Koulutus ja taitojen kehittäminen
 • Muutoksen hallinta
 • Tunnista vastustus
 • Palkitse ja tunnusta saavutukset
 • Jatkuva seuranta ja arviointi
 • Kestävyys ja pitkäjänteisyys

Rakenteet kunnossa, mutta miten saada ihmiset mukaan?

Muutosjohtaminen on siis tarkemmin sanottuna ihmisten johtamista muutoksessa. Se on tärkeä ja haastava tehtävä organisaation kehityksessä. Erilaiset muutosprosessit tukevat toiminnan muutosta, mutta miten se tärkein – ihmisten johtaminen – onnistuu muutoksessa menestyksekkäästi? Miten saada kaikki nousemaan laudalle ja pysymään aallon harjalla? Jollekin se on helppoa, sen kuin nousee kyytiin vain, joku toinen epäröi omia taitojaan tai ylipäätään koko aallon mukaan lähtemisen turvallisuutta.

Meillä jokaisella on omanlaisemme tapa reagoida muutoksiin ja siksi voikin tuntua melkoiselta haasteelta johtaa onnistuneesti erilaisten persoonien muodostaman henkilöstön etenemistä jatkuvan muutoksen pyörteissä. Miten ylläpitää kaiken keskellä psykologista turvallisuutta, kaikkien kuulluksi tulemisen kokemasta, joustattaa omaa käyttäytymistämme ja huolehtia myös muutokseen liittyvistä tunteista?

Esihenkilön ja johtajan on hyvä tunnistaa ja ymmärtää ihmisten moninaisuutta sekä sen vaikutusta toimintaan. Monet asiat tuntuvat aivan johdonmukaisilta, kun ymmärtää paremmin mikä toiselle on motivoivaa, mikä saattaa herkästi nostaa epävarmuutta ja mikä palkitsee.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää? Ilmoittaudu Muutosjohtamisen ABC+L maksuttomaan webinaariimme TÄSTÄ!

Muutosjohtaja on laivan Luotsi

Ehkäpä ihmisten johtamista muutoksessa kannattaisikin ajatella toisenlaisen mielikuvan kautta. Merellä luotsin tehtävänä on ohjata alukset turvallisesti satamiin ja niistä ulos. Luotsi itse ei varsinaisesti ohjaa laivaa, vaan antaa kapteenille ohjeita ja ennakkotietoja käytettävästä väylästä sekä odotettavista olevista tilanteista. Muutosjohtamisessa on paljon samoja elementtejä kuin valmentavassa johtamisessa (Valmentava johtajuus verkossa -verkkokurssi) nykyajan työelämässä, jossa työelämään liittyvä muutos on ainakin jollakin lailla jatkuvaa.

Tämän ajatuksen pohjalta rakensimme asiakkaidemme kanssa yhteistyössä (Rantalainen.fi – artikkeli) Luotsi – ihmisten johtaminen muutoksessa-koulutuksen (lisätietoja Luotsi -koulutuksesta), joka vahvistaa osallistujien ymmärrystä muutoksesta ihmisten johtamisen sekä esihenkilötyön näkökulmista. Osallistujat saavat työkaluja sitouttaa henkilöstöä muutokseen oppimalla vahvistamaan tiiminsä aktiivista toimijuutta. Koulutus avaa kiinnostusta oman itsetuntemuksen äärelle, sekä kykyyn joustattaa omaa ajattelua ja käyttäytymistä esihenkilötyössä.

Koulutuksen päättötyönä tehdään oman kehittymisen kuvaus koulutuksen ajalta, sekä esihenkilötyön vuosikello, johon integroidaan koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja.  

Moduulien teemoiksi valikoituivat:

Moninaisuus työarjessa ja muutoksessa
 • Valmentava johtaminen
 • Everything DiSC – käyttäytymistyylianalyysi
 • Kulttuuri ja monimuotoisuus
Tunteiden rooli työarjessa ja muutoksessa
 • Tunteiden rooli muutoksessa
 • Palaute ja puheeksiottaminen
 • Valmentava johtaminen
Oman osaamisen kehittyminen ja tunnistaminen
 • Oma vuosisuunnitelma esihenkilötyöhön.

Kenelle muutosjohtamisen koulutus sopii?

 • Yritysten esihenkilöt

Onko koulutus räätälöitävissä tilaajan tarpeiden mukaan?

 • Koulutus räätälöidään kullekin organisaatiolle sopivaksi osallistujamäärän ja toteutusajan mukaan. 
 • Koulutus voidaan toteuttaa tilaajan omissa tai järjestämissä tiloissa. 
 • Kansainvälisen asiakaskuntamme tarpeet huomioiden, koulutus on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 • Tarvittaessa Toisintekijät järjestää koulutuksen “avaimet käteen”-palveluna hoitaen tilat, tarjoilut ja majoitukset.

Katso Tilipalvelu Rantalaisen esihenkilön kokemukset Luotsi-koulutuksesta. 👇

Vastuukouluttaja  

Mari Rosenlund, työyhteisövalmentaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), resilienssivalmentaja, työelämäasiantuntija, Toisintekijät Oy.   

Koulutuksessa on myös vierailevia kouluttajia ja asiantuntijoita.  

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja jutellaan lisää! 

Pyydä tarjous koulutuksesta: 
Johanna Peltovuori 
johanna.peltovuori@toisintekijat.fi  

puh. 044 9868 267  
tai varaa aika palveluiden esittelyyn:  https://toisintekijat.fi/varaa-aika/