Suomalaiset suuryritykset haluavat huomioida ADHD:n ja autismikirjon

No tämähän on mahtava uutinen, näin Mielenterveysviikolla varsinkin! Niin mekin ajattelimme, kun huomasimme sen. Olet varmasti kuullut ADHD:sta ja autismikirjosta. Ne ovat neuropsykiatrisia oireyhtymiä, jotka vaikuttavat suuresti siihen, miten henkilö kokee maailmaa sekä millä tavoin hän reagoi ja toimii. Neurokirjoon luetaan kuuluvaksi ADHD:n ja autismikirjon lisäksi mm. ADD, Tourette ja erilaiset oppimisvaikeudet, kuten lukivaikeus.  

Aiemmin näitä ominaisuuksia pidettiin häiriöinä, mutta tänä päivänä asenteet ovat onneksi hieman muuttuneet. Näiden ominaisuuksien on ymmärretty tuottavan sekä positiivisia erityistaitoja että haasteita. Tilaa valtaakin ajatus neurodiversiteetistä. Luonnon moninaisuutta kutsutaan biodiversiteetiksi ja samalla tavoin neurologisten piirteiden moninaisuutta voidaan kutsua neurodiversiteetiksi. Ajatellaan siis, että neurokirjon ominaisuudet ovat tulosta luonnollisesta perimän vaihtelusta.  

Elämän mittainen vaikutus 

Lasten ja nuorten koulunkäyntiin, hyvinvointiin sekä mielenterveyteen liittyen neurokirjosta on puhuttu jo paljon. Lisää työtä tarvitaan silti vielä. Neurokirjo työelämässä, kansainvälisestikin tarkasteltuna, on melko tuore aihepiiri. Maailmalla on tehty tutkimuksia neurokirjon hyödyntämisestä työelämässä ja tulokset ovat olleet erittäin positiivisia.

Neurokirjon henkilöiden erityistaitoja ei kuitenkaan voi hyödyntää menestyksellisesti ilman osaamista neurokirjon henkilöiden johtamisesta. Piirteiden tunnistamattomuus, ymmärtämättömyys ja epäsopiva toimintaympäristö aiheuttaa pitkään jatkuessaan ylikuormitusta ja voi pahimmillaan johtaa mielenterveyden ongelmiin.

Keskustelimme aiheesta Neurodiversiteetti työelämässä webinaarissa

Järjestimme 18.10.2022 napakan tunnin mittaisen webinaarin aiheesta Neurodiversiteetti työelämässä, jossa käsittelimme aihetta monipuolisesti. Paikalle kuuntelemaan tuli reilut 160 osallistujaa, joista lähes jokainen oli paikalla alusta loppuun saakka. Webinaarissa asiantuntijoina toimivat neurodiversiteetin ja johtamisen asiantuntijat Riikka Seppälä sekä Salka Salkoharju. Ilmoittautuneita tuli melkein neljäsataa ja he kaikki saivat tallenteen. Pyysimme ilmoittautuneilta etukäteen kysymyksiä, joihin he toivoisivat webinaarissa vastausta ja saimmekin niitä runsain mitoin.

Tämä kaikki kertoo meille siitä, että työelämässä ollaan todella kiinnostuneita neurokirjosta ja ihmiset ovat oivaltaneet sen vaikutuksen laajuuden arkeemme ja työelämäämme. Saimme myös viestejä niin johtajilta kuin työntekijöiltä, jotka ovat itse neurokirjolla ja kysymyksistä kuulsi tarve kyetä puhumaan näistä asioista avoimesti työyhteisössä ilman leimaantumisen pelkoa. Kysymykset myös viestivät halusta huomioida henkilöstön tarpeet, mutta tietoa tai keinoja siihen ei vielä ole riittävästi. 

Suuryritykset ensimmäisten joukossa 

Me Toisintekijöillä haluamme kehittää työelämää ja johtamisen taitoja, meidän kaikkien hyvinvoinnin sekä organisaatioiden tuloksellisuuden vahvistamiseksi. Toimintaympäristömme moninaistuu ja pirstaloituu kaiken aikaa. Tarvitsemme eritavoin ajattelevia ihmisiä näiden uusien haasteiden ratkomiseen ja henkilöitä, jotka osaavat johtaa näitä moninaisia työyhteisöjä kohti hyvinvoivaa tuloksellisuutta. Julkaisimme webinaarissa 5K Neurodiversiteetti Työelämässä- Opas esihenkilölle moninaisen ja kukoistavan työyhteisön tulokselliseen johtamiseen!-verkkokurssin.  

Olemme valtavan iloisia ja kiitollisia siitä, että monet suomalaiset suuryritykset haluavat olla kehityksen kärjessä myös työhyvinvointiasioissa ja ovat jo hankkineet verkkokurssin!

Nämä yritykset kehittävät näin omien esihenkilöidensä moninaisuuden johtamisen taitoja myös neurodiversiteetin huomioimisen ja hyödyntämisen näkökulmasta, vahvistavat organisaationsa veto- ja pitovoimaa sekä vaikuttavat merkittävästi henkilöstön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sitä kautta tulokseen. Työelämän muutos vaatii tekijöitä ja te olette tässä edelläkävijöitä!  

Ihan huippua! Ajattele…

✔️Kuinka monta työuupumusta voimmekaan estää, kun esihenkilöt ovat tietoisia neurodiversiteetin tuottamasta moninaisuudesta ja heillä on taitoja johtaa monenkirjavaa joukkoa!

✔️Kuinka paljon enemmän voimmekaan saavuttaa, kun opimme keskittymään ensisijaisesti vahvuuksiin! 

✔️Kuinka paljon hyvinvointimme lisääntyykään, kun saamme hyödyntää ja kehittää vahvuuksiamme entisestään sekä kokea onnistumisia työssä! 

✔️Kuinka paljon tuottavampia olemmekaan, kun saamme psyykkisesti turvallisen ja fyysisesti sopivan työympäristön sekä oikeanlaista tukea niihin asioihin, jotka meitä haastavat!  

✔️Kuinka suurta menestystä voimmekaan rakentaa, kun henkilöstö on hyvinvoiva, sitoutunut ja innovatiivinen!

✔️Kuinka paljon tyytyväisempiä/parempia vanhempia/ystäviä/puolisoita olemmekaan, kun voimme hyvin työssämme! 

Pysy mukana muutoksessa, osallistu verkkokurssille, kehitä osaamistasi ja nauti sen tuomista hyödyistä yrityksessänne! Muutetaan työelämää yhdessä, meille kaikille paremmaksi!  

5K Neurodiversiteetti Työelämässä-verkkokurssi 299€ soveltuu niin suurten kuin pientenkin yritysten esihenkilöille sekä kaikille johtamisen kehittämisestä kiinnostuneille. 

Neurokirjon lasten vanhempien jaksamisen sekä lasten ja perheiden kanssa toimivien ammattilaisten tueksi olemme tuottaneet aiemmin jo satojen kurssilaisten hyväksi toteaman 5K Nepsy Perhe-verkkokurssin 49€. 

Hyvää Mielenterveysviikkoa!

Toisintekijät