fbpx

Aito kohtaaminen on 
arvomme ja tapamme tehdä töitä.

Ihmisten ymmärtäminen on yrityksessä reitti yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.
Ihmissuhdeasiantuntijuuden avulla kasvatatte ihmisten sitoutumista tuloksellisempaan työhön.

5K TAUKO

Etävalmennus henkilöstön jaksamisen tueksi

HR JA JOHTAMISEN TUKI

Hyvin muotoiltua ja kokonaisvaltaisempaa työhyvinvointia ja johtamista

VALMENNUKSET, KOULUTUKSET,
webinaarit ja luennot

Ihmistuntemus voimavarana ja
menestystekijänä.

5K KLUBI

Verkkokauppa

KAIKKI PALVELUT LISTANA

Palvelut


Asiakaspalveluvalmennus

TUTUSTU

Ymmärrät omaa tapaasi olla vuorovaikutuksessa sekä ihmisten erilaisuutta. Vahvistat oman toiminnan joustattamista sekä luottamuksen rakentumista. Opit tunteiden merkityksen toiminnassa.

TUTUSTU


Coach talossa

TUTUSTU

Coach talossa on palvelu, jossa coach on ”in house” -periaatteella organisaation kehittämisen apuvälineenä, matalalla kynnyksellä ja ennalta sovitulla resurssilla.

TUTUSTU


Esihenkilövalmennus

TUTUSTU

Rakennetaan vahva esimiesidentiteetti itsetuntemuksen, itsensä johtamisen sekä ihmisten johtamisen näkökulmasta. Valmennusten keskiössä on vuorovaikutus ja toiminta 5K® -filosofian mukaan.

TUTUSTU


Työyhteisösovittelu

TUTUSTU

Kuullaan kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Turvallinen keskustelufoorumi, joka vahvistaa luottamusta, empatiaa ja ymmärrystä. Tähtäin on aina yhteisymmärryksessä.

TUTUSTU


Henkilöstökyselyt ja profiloinnit

TUTUSTU

Tuotamme kyselyitä ja mittauksia työyhteisön hyvinvoinnin tueksi. Ne auttavat löytämään asioita, jotka jo nyt toimivat hyvin ja etsimään kehittämisen kohteet. Laadimme lisäksi kehittämissuunnitelmat.

TUTUSTU


Johdon valmennus

TUTUSTU

Saat lisääntyneen ymmärryksen kautta eväitä johtaa ihmisiä entistä paremmin. Tunnistat oman tyylisi vision luomisen, sitoutumisen ja toteutuksen johtajana.

TUTUSTU


Johtajien korkeanpaikan leirit

TUTUSTU

Järjestämme yritysten ylimmille johtajille valmennuskokonaisuuksia, joissa korkeanpaikan leirittäminen on yksi osa kokonaisuutta. Kyseessä on matka ihmisenä ja samalla johtajana kasvamisessa.

TUTUSTU


Johtoryhmän coaching

TUTUSTU

Tarkastellaan henkilöiden erilaisuutta käyttäytymistyylianalyyttisen näkökulman kautta. Palvelu on suunnattu johtoryhmille ryhmän sisäisen vuorovaikuttamisen ja dynamiikan tehostamiseksi.

TUTUSTU


Minä johtajana

TUTUSTU

Valmennuskursseillamme hyödynnetään oman kasvun työkaluna itsearvioinnilla toteutettavaa Everything DiSC® Work of Leaders®- johtamisen parhaat käytännöt profilointia.

TUTUSTU


Minä työntekijänä start

TUTUSTU

Ymmärrät omaa tyyliäsi ja tapaasi olla vuorovaikutuksessa, erilaisuutta ja tunteiden merkitystä toiminnassasi.

TUTUSTU


Minä työntekijänä boost

TUTUSTU

Everything DiSC®-työtyylianalyysi ja 90 minuutin henkilökohtainen valmennus. Ymmärrät omaa tyyliäsi ja tapaasi olla vuorovaikutuksessa, erilaisuutta ja tunteiden merkitystä toiminnassasi.

TUTUSTU


Minä konfliktitilanteessa

TUTUSTU

Everything DiSC® Konfliktianalyysi ja 90 minuutin henkilökohtainen valmennus. Saat eväitä parantaa kohtaamista, johtamista ja asiakaspalvelua.

TUTUSTU


Neuvottelutaidot

TUTUSTU

Saat lisääntyneen ymmärryksen kautta eväitä muuttaa omaa toimintaasi neuvottelutilanteessa sekä opit lukemaan myös toista. Opit jäämään kunnioitusta ja positiivisuutta herättävällä tavalla mieleen.

TUTUSTU


Paras työyhteisö ja tiimi

TUTUSTU

Valmennus on suunnattu tiimeille, jotka haluavat vahvistaa sisäistä toimivuutta. Keskinäinen luottamus, avoin vuorovaikutus, roolilliset selkeydet sekä haastavien asioiden puheeksi otto ovat kantavia teemoja.

TUTUSTU


Puheeksi ottaminen

TUTUSTU

Saat työkaluja kohdata hankalia tilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Valmennuksen myötä vuorovaikutus vahvistuu ja työhyvinvointi kasvaa.

TUTUSTU


Rekry

TUTUSTU

Analyysi ja rekrytointituki. Vältetään virherekrytoinnin todennäköisyyttä eikä tehdä kalliita ja haastavia rekrytointiprosesseja moneen kertaan.

TUTUSTU


Tilauskoulutukset

TUTUSTU

Toisintelijöillä on tarjolla erilaisia webinaareja, luentoja ja koulutuksia liittyen työyhteisöjen kehittämiseen, vaikuttavaan kohtaamiseen ja itsensä johtamiseen.

TUTUSTU


Työhyvinvoinnin muotoilu

TUTUSTU

Yrityskulttuurin parastaminen, jossa jokaisen yksilön hyvinvointi ja yrityksen tuloksellisuus toimivat mittareina. Tavoitteena on pysyvä muutos yrityksen työhyvinvoinnin kulttuuriin ja sitä kautta taloudelliseen menestykseen.

TUTUSTU


Työnohjaus

TUTUSTU

Työnohjaus on vuorovaikutuksellinen prosessi. Siinä tarkastellaan oman itsen suhdetta työhön ja tiimiin erilaisista näkökulmista käsin, samalla arvioiden ja kehittäen sitä.

TUTUSTU


Työuraohjaus

TUTUSTU

Lisää työntekijän tietoisuutta omista voimavaroistaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. Tapaamisia on 1–3 ja tapaamisen kesto on 90 minuuttia.

TUTUSTU

TILAA UUTISKIRJEEMME

Syötä sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään. Lähetämme sinulle mielenkiintoisia uutisia ja tiedotteita palveluistamme.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä.


OTA YHTEYTTÄ
Hämeenkatu 9 A, U krs, 15110 Lahti
www.toisintekijat.fi
puh. 044 986 8267
info@toisintekijat.fi