Poikia huutamassa megafoniin ja 5K logo

OLEMMEKO KUULOLLA?

Pysähdy hetkeen ja kuuntele. Kuuntele, mitä tarvitset juuri nyt.

Kiire, stressi, asioiden hoitaminen ja toisten tarpeiden huomioiminen vievät meidän huomiomme herkästi pois hetkeen pysähtymisestä ja aidosta läsnäolosta. Kuinka kuunteleminen näyttäytyy työelämässä? Kuuntelulle vaihtaminen antaa meille arvokasta lisätietoa, jota emme kiireen tohinassa välttämättä huomaa.

Pysähtyminen työelämän pyörteissä

Oman työn kannalta on tärkeää kuunnella, mitä tarvitsen työssäni, kuinka voisin onnistua siinä parhaalla mahdollisella tavalla, mitä uutta olen saanut matkaani tämän työviikon aikana, tai olenko kenties oppinut uusia taitoja. Kuunteleminen on vuoropuhelua muun muassa oman itsen kanssa. Kuunteleminen mahdollistaa asioiden oivaltamista ja lisää ymmärtämistä.

Työelämä on monin paikoin vaativaa ja kiireistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että maltamme ajoittain pysähtyä ja kuunnella, Mitä minä tarvitsen? Mitä muut ympärilläni tarvitsevat? Pysähdynkö aidosti kuuntelemaan? Mitä työtoverini minulta kysyy tai minulle kertoo? Olenko aidosti läsnä hetkessä vai teenkö samanaikaisesti jotakin muuta? Kuuntelenko, mitä sanojen takana on?

Kuuntelemalla toista henkilöä, työkaveria tai asiakasta herkällä korvalla, saamme ymmärryksen hänen tarpeistaan; mahdollisesti myös asiakkaan tarpeista hankkia lisää palveluita.

Kuunteleminen asiakastyössä näyttäytyy siinä, että olemme aidosti perillä siitä, mitä asiakkaalle kuuluu ja kuinka tyytyväinen hän on saamaansa palveluun. On tärkeää kysyä ja kuunnella, kuinka voisimme häntä entistä paremmin palvella. On myös hyvä kuunnella, mitä sellaisia toiveita ja tarpeita hänellä on, jotka tulisi ottaa erityisesti huomioon ja siten tarjota hänelle entistä parempaa palvelua.

Mitä voisin oppia kuuntelemalla?

Työelämässä on erilaisia palavereja, webinaareja ja koulutuksia, joissa läsnäolo on työn kannalta tärkeää.

Arjen tilanteissa voi pysähtyä miettimään ja kuuntelemaan esimerkiksi:

Mitä saan webinaarista matkaani? Mitä mahdollisesti uusia ja innostavia näkökulmia palaveri tuo tullessaan? Avoimin mielin kuunteleminen on tärkeä taito. Kannustavien lisäkysymysten esittäminen rohkeasti avaa ajatteluasi ja mahdollistaa kokonaan uudenlaisia näkökulmia. Herkällä korvalla kuunteleminen lisää siis ymmärrystäsi.

Kuuntelet sitten toista henkilöä, itseäsi tai vaikka jotakin esitystä, niin pysähdy aidosti hetkeen ja kuuntele mitä sanojen takana onkaan.

KUUNTELEMINEN TYÖELÄMÄSSÄ LISÄÄ:

  • merkityksellisyyttä
  • tiedon määrää
  • uuden oivaltamista ja oppimista
  • ymmärrystä
  • motivaatiota ja sitoutumista
  • tuloksellisuutta
  • kaupan mahdollisuuksia

Joskus elämä haastaa – mitä voisin oppia siitä?

Elämä on kaiken kaikkiaan hektistä ja pysähtyminen saattaa tuntua ajoittain haastavalta. Korona-aika on usealla toimialalla pakottanut meidät pienentämään piirejämme ja vähentämään liikkumista sekä harrastamista. Tietyllä tavalla olemme joutuneet pysähtymään ja kuuntelemaan. Olemme joutuneet kysymään, ”Mitäs nyt?”  

Olemme joutuneet kuuntelemaan itseämme suhteessa omaan elämäämme ja mahdollisesti pohtimaan arjen asioita uudella tavoin. Olemme työelämässä suurelta osin uuden edessä ja pohdimme sitä, kuinka tästä jatkamme.

Kuunteleminen ja toisten ajatusten huomioon ottaminen on merkityksellistä, kun lähdemme luomaan uutta tai uudenlaisia toimintatapoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että uuden alku on aina mahdollisuus.

Kuuntelemisen voima muutoksessa

Kuunteleminen korostuu muutoksessa. Tämän vuoksi onkin tärkeää aidosti kuunnella ja kuulla, mitä toisilla on sanottavana. Kuinka esimerkiksi työpaikalla uusien toimintatapojen sisäänajo otetaan vastaan.

Kuuntelemalla henkilöstöä ja osallistamalla heitä muutokseen, kuuntelemalla heidän kallisarvoisia näkemyksiään omasta työstään, saat tärkeää tietoa asioiden sujuvampaan ja jouhevampaan eteenpäin työstämiseen. Myös henkilöstön sitoutuminen on syvempää, kun he kokevat tulleensa kuulluiksi.

Kuulluksi tulemisen tarve on yksi merkittävistä motivaatiota ja sitoutumista ylläpitävistä tekijöistä. Näin ollen työelämässä saadaan paljon parempia tuloksia aikaan, kun osallistamme henkilöstön ja kuuntelemme heidän ajatuksiaan siitä, miten työ sujuisi parhaiten tai mikä olisi heidän näkökulmastaan paras ja tehokkain tapa tehdä asioita. 

Annetaan kuuntelulle mahdollisuus

Kuunteleminen antaa arvokasta tietoa, joten pysähdy siis hetkeen ja kuuntele. Ota aikaa itsellesi, pysähdy tarkastelemaan, mitä ympärilläsi tapahtuu. Maadota itsesi hetkeen ja hengitä, kuuntele, ole aidosti läsnä. Voit yllättyä!

-Nina Rantanen

Nina on Toisintekijöiden HR-Coach sekä työhyvinvoinnin muotoilija.

Tutustu Ninaan täällä: https://toisintekijat.fi/nina/

Kuunteleminen on yksi Toisintekijöiden 5K -mallin kulmakivistä. Tutustu 5K:hon täällä: https://toisintekijat.fi/5k-ajatus/