Näin johdat onnistuneesti monipaikkaista tiimiä!

Koronapandemia sai monet yrityksistä siirtämään työntekijänsä etätyöhön. Joissakin organisaatioissa oli toki aina toimittu näin. Nyttemmin osa henkilöstöstä on palannut takaisin toimistoille, osa jatkaa täysin etänä ja lisäksi ovat vielä erilaiset hybridityöskentelyn mallit. Monipaikkaisesti työskennellään eniten toimihenkilö- ja esihenkilötehtävissä sekä valtion, kuntien ja järjestöjen palveluksessa.

Joillekin organisaatioille siirtymä oli suhteellisen mutkaton, mutta toisille se oli – ja on edelleen – äärimmäisen haastava. Myös meillä ihmisillä on moninaisia ja toisistaan poikkeavia kykyjä ja tarpeita. Toisille sopii mainiosti täysin itsenäisesti etänä tehtävä työ, kun taas toiset toimivat parhaiten tiiviissä yhteistyössä muiden kanssa toimistolla. 

Samat käytännöt toimistolla ja etänä?

Monissa organisaatioissa etätyötä on pyritty toteuttamaan samalla mallilla ja käytännöillä kuin mihin totuttiin toimistoympäristössä. Ajan kuluessa on kuitenkin huomattu, etteivät kaikki samat mallit toimi tässä uudessa tavassa työskennellä. Etätyön vahvuuksia ei ehkä osata ottaa huomioon riittävällä tavalla ja toisaalta johtamiseen on tullut täysin uudenlaisiakin haasteita. Monipaikkaisesti työskennellessä vuorovaikutus on erilaista, tehtävien organisointi ja työkuorman hallinta saattaa olla haastavampaa, yhteisöllisyyden kokemus voi sekin olla koetuksella ja kaikki tämä vaikuttaa henkilöstön sitoutumiseen sekä hyvinvointiin. Pahimmillaan kasvanut tyytymättömyys voi johtaa sairaslomiin tai jopa irtisanoutumisiin.  

“Oli mielenkiintoista oppia, millainen vaikutus virtuaalisella työskentely-ympäristöllä ja etäyhteydenpidolla on luottamukseen ja vuorovaikutukseen sekä miten näistä asioista huolehditaan niin, että luottamus ei murene, työ sujuu ja ihmiset voivat hyvin.” 

Valmentava johtajuus verkossa-verkkokurssin palaute

Valmentava johtajuus verkossa

Asiantuntijatehtävät ja monimutkaiset, muuttuvat toimintaympäristöt edellyttävät tiimeiltä kekseliäisyyttä ja uudenlaisia ratkaisuja. Teknologia mahdollistaa työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Tässä uudessa tilanteessa esihenkilöt tarvitsevat uudenlaisia taitoja menestyäkseen etäjohtajana.

Ulla Vilkmanin uunituore Valmentava johtajuus verkossa-verkkokurssi tarjoaa tietoa, ratkaisuja sekä vinkkejä ja työkaluja parempaan etäjohtamiseen. Ulla on koonnut tälle viiden viikon mittaiselle, omaan tahtiin opiskeltavalle verkkokurssille olennaiset tiedot kohti onnistuneempaa etäjohtamista. Kurssi sopii niin suurten kuin pientenkin organisaatioiden esihenkilöille ja johtajille. 

Tietoa tarjoillaan videoiden ja mielenkiintoisten artikkelien muodossa. Kurssi sisältää myös tehtäviä, joiden avulla voit soveltaa oppimaasi heti omassa työyhteisössäsi. Etäjohtaminen on ennen kaikkea ihmisten johtamista. 

“Ullaa oli miellyttävä kuunnella videoilla, hän kertoi asioista informatiivisesti ja kuitenkin hyvin käytännönläheisesti. Pääsin heti kiinni aiheeseen ja sain selkeitä vinkkejä sekä toimintatapoja, joita pystyin heti käyttämään työssäni.”

Valmentava johtajuus verkossa-verkkokurssin palaute

Ulla Vilkman on modernin työn ja johtamisen kehittäjä, monipaikkaisen työn kokenut asiantuntija, tietokirjailija, puhuja sekä Timanttia Consulting Oy:n toimitusjohtaja.

  • Valmentanut, kouluttanut ja toteuttanut erilaisia kehittämisprojekteja työyhteisöissä vuodesta 2011 lähtien. 
  • Oivalluttanut useita johtoryhmiä ymmärtämään, mitä etätyö ja monipaikkainen organisaatio johtamiselta ja toimintatavoilta edellyttää. 
  • Valmentanut tuhansia lähijohtajia etä- ja hybridityön käytäntöihin
  • Toteuttanut lukuisia henkilöstövalmennuksia etätyöstä, itsensä johtamisesta, työhyvinvoinnista ja yhteistyöstä
  • Ollut keynote -puhujana monissa eri tilaisuuksissa

“Kouluttajalla on selkeästi vahva kokemus käytännön haasteista monenkokoisten tiimien ja organisaatioiden parista. Pidin erityisesti etätiimin vuorovaikutukseen ja yhteydenpitoon liittyvistä ohjeista sekä projektin hallintaan annetuista vinkeistä.”

Valmentava johtajuus verkossa-verkkokurssin palaute

Julkaisut Ulla Vilkman: 

  • Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä (Talentum Pro 2016) 
  • Hyvän johtamisen työkalupakki (Ideapakka 2017)
  • Etätyö ulkomailla (Basam Books 2020)
  • Monipaikkainen tiimi (Ideapakka 2021)

Unelmoi rohkeita unelmia, ja se mitä unelmoit, sellainen sinusta joskus tulee.” – James Allen

Kehitä osaamistasi etäjohtajana nyt!

Valmentava johtajuus verkossa-verkkokurssi 299€