Mukana haasteessa!

Saimme kutsun #sosiaalisestivastuullinenyritys  -haasteeseen! 
Otamme mielellämme haasteen vastaan!

Sosiaalinen vastuullisuus näkyy meillä niin työarjessa kuin asiakkaillemme suunnatuissa palveluissa. 

Me ajattelemme, että ihminen on kokonaisuus, jota ei voi kohdata vain jonkin ammatin edustajana tai vain yksityishenkilönä. Käytämme suuren osan ajastamme työn tekemiseen ja työyhteisön kanssa toimimiseen. Siksi työssä pitää voida hyvin. Toisaalta myös sillä on suuri merkitys, millaista arkea elämme. Työelämä vaikuttaa yksityiselämään ja päin vastoin. 

Panostamme yleisen tietoisuuden lisäämiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyen sekä tarjoamme asiakkaille koulutusta ja välineitä kokonaisvaltaisen (työ)hyvinvoinnin kehittämiseen.

Missiomme on tehdä toisin, jotta ihmiset olisivat onnellisia ja hyvinvoivia. 

Toisintekijät

Toimintamme päätavoite on vahvistaa yksilön pystyvyysuskoa ja toimijuutta, vahvistaen itsetuntemusta, vuorovaikutusta, asennetta sekä identiteettiä.

Me hyödynnämme henkilöstön vahvuuksia, tarjoamme haasteita vahvuuksien kehittämiseksi sekä huomioimme henkilökohtaiset tarpeet työssä onnistumisen mahdollistamiseksi. Teemme työtä joustavasti, itsenäisesti ja yhdessä, aika- ja paikkariippumattomasti.

Huolehdimme henkilöstön työergonomiasta, kannustamme liikkumaan ja työntekijöillemme on järjestetty laajat työterveyspalvelut. Meille on tärkeää huolehtia myös psykologisesti turvallisesta työilmapiiristä, joka on toimivan työyhteisön perusta. Aito kohtaaminen ja 5K arvot ohjaavat meitä kaikessa tekemisessämme. 

5K Arvot

  • Kunnioittaminen
  • Kysyminen
  • Kuunteleminen
  • Kannustaminen
  • Kiittäminen

Näillä käytännöillä edistämme sosiaalista vastuullisuutta ja mahdollistamme työn tekemisen monenlaisissa elämäntilanteissa. Myös näkymättömän moninaisuuden arvostaminen on meillä osana toimintakulttuuria ja kaikkea tekemistä. Sitoudumme huolehtimaan ja kehittämään toimintaamme jatkossakin myös sosiaalinen vastuullisuus huomioiden.

✅ Me olemme mukana! Oletteko tekin?

.

.


➡️ Miten osallistua haasteeseen?
Liity mukaan haasteeseen ja jaa oma sosiaalisen vastuullisuuden tekosi #sosiaalisestivastuullinenyritys sekä haasta muut mukaan. 

➡️ Mikä #sosiaalisestivastuullinenyritys haaste? 
Haasteen tarkoitus on tehdä näkyväksi Päijät-Hämeen alueella tehtävää sosiaalisesti vastuullista työtä. Haasteen käynnistivät ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä, Työelämän monimuotoisuudella tuloksiin, KUNTO – Uusilla kunnallisilla toimilla työkuntoon ja työelämään, Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä ja Työelämädiili -hankkeet teeman ympärillä järjestetyn Kilpailuetua sosiaalisesta vastuullisuudesta -seminaarin yhteydessä. Hankkeita yhdistää osa-/täsmätyökykyisten työllistymisen edistäminen sekä inhimillisen ja monimuotoisen työelämän rakentaminen.

➡️ Mikä sosiaalinen vastuullisuus?
Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä vaikutuksia, joita yrityksen toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. Tällaisia sidosryhmiä ovat muun muassa oma henkilöstö, asiakkaat, paikalliset asukkaat, alihankkijat ja kansalaisjärjestöt.

Sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi vastuuta henkilöstön työterveydestä ja -turvallisuudesta, osaamisesta ja tasa-arvosta. Sosiaalisesti vastuullisella yrityksellä on toimivat sidosryhmäsuhteet, tyytyväiset asiakkaat, ammattitaitoinen henkilöstö ja ympäristön asukkaiden luottamus ja hyväksyntä. Sosiaalisesti vastuullinen työnantaja houkuttelee työntekijöitä, asiakkaita sekä sijoittajia.

Haasteen käynnistäneiden hankkeiden taustaorganisaatioina 
LAB University of Applied Sciences
Lahden Diakoniasäätiö sr
Harjulan Setlementti ry
Hämeen ELY-keskus
Lahden kaupunki / City of Lahti 
Hyria koulutus │ Hyria Education 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, PHSOTEY


.

.

Nyt suositut valmennukset ja koulutukset tilattavissa myös verkkokaupastamme!
#hyvinvointi #työhyvinvointi #jaksaminen #osaamisenkehittäminen

Kurkkaa 5K Kauppa uutuuksia

5K Kauppa – koko valikoima – Tervetuloa!