Mitä yhteistä on metsäpolulla ja työelämällä?

Tämä on tarina sitkeydestä, rohkeudesta sekä luottamisesta huomiseen. 

Miten työyhteisön hyvinvointi näyttäytyy sinun arjessasi? Kuinka teillä toteutuu aito kohtaaminen? 

Ihmisellä on perustarve tulla kuulluksi, nähdyksi, on tarve kuulua porukkaan.  

Erilaisuus voidaan nähdä voimavarana – miten ammentaa jokaisen oma paras koko tiimin hyväksi?  

Kuinka saada koko tiimi loistoon ja siten tuottaa loppupelissä hyvää asiakkaalle? 

Tiimin hyvinvointi näkyy koko työyhteisössä kantavana voimana. Motivaatio, innokkuus, rohkeus kokeilla, lupa epäonnistua ja oppia ovat taitoja, joita me kaikki tarvitsemme onnistuaksemme työelämässä.  

Työyhteisöissä ja niiden matkan varrella on usein erilaisia kivikoita, juurakoita ja joskus käpyjäkin potkittavaksi polulta. On mäkiä ja mäen nyppylöitä, joita kohti pitää kurkottaa. Polut kiemurtelevat, tulee risteyskohtia, joissa pitää pysähtyä ja miettiä, minkä edessä olevista poluista valitsee kuljettavakseen.  

Niin kuin elämä itsessään, myös työelämässä yritysten polulla on erilaisia vaiheita ja risteyskohtia, joiden kohdalla joudutaan pysähtymään miettimään, kuinka edetä, kuinka jatkossa väistellä kivikot ja juurakot tai kuinka pomppia niiden yli. Tai voisiko niitä tunnustella jalkojen alla, tutkia tarkemmin, oppia uutta? 

Vaatii rohkeutta pysähtyä kohtaamaan eteen tulevat haasteet. Me jokainen kohtaamme nämä tilanteet itsellemme ominaisella tavalla. Yksi innostuu haasteesta, toinen kauhistuu ja vetäytyy tuskailemaan, kolmas tarttuu rohkeasti härkää sarvista ja ryhtyy uutterasti toimeen.  

Menestyvän tiimin mittarina voi pitää sitä, miten se kohtaa yhdessä nämä kivikot ja juurakot. Kääritäänkö hihat ja kohdataan ne rohkeasti, sitkeästi, avoimesti, kuunnellen ja kunnioittaen? Vai lakaistaanko ikävät asiat maton alle ja odotellaan, että josko se siitä? Mutta matollakin on reunat… 

Minun polkuni 

Oma polkuni on ollut moninainen – on ollut ihanaa, vehreää ja pehmeää kangasta, vähän karumpaa ja mutkittelevaa, kivikkoista ylämäkeä ja pystysuora jyrkännekin on tullut vastaan. On ollut innostavaa seurata valitsemaani polkua, kuinka se on tuonut eteeni erilaisia haasteita, yllätyksiä, oppimisen paikkoja, ilon lähteitä, joskus liukkaita jyrkänteitä, toisinaan taas pitkiä aurinkoisia harjanteita.  

Kaiken aikaa on ollut vahva luotto siihen, että rohkeasti eteenpäin kulkien, uteliaana polun mutkia, kiviä, kantoja ja käpyjä tutkaillen, sitkeästi eteenpäin taivaltaen – elämä kuljettaa.  

Olemme ihmisinä osatekijöidemme summa – tunteva ihminen, toimimme erilaisissa tiimeissä, niin töissä, kotona kuin vapaa-ajalla. Olemme kanssakäymisissä erilaisten ihmisten kanssa. Kohtaamisissa nämä eri elämän osa-alueet ovat läsnä kaikkine tapahtumineen ja tunnetiloineen. Niinpä työelämän hyvinvointi nojaa ihmisten hyvinvointiin. Mutta kuinka sitä voi edistää? Mietit ehkä, että miten tämä kaikki liittyy työhyvinvointiin ja työelämään ylipäätään. 

Työhyvinvoinnin muotoilua ja mutkittelevat polut 

Olen ollut etuoikeutettu saadessani tehdä upeiden ammattilaisten kanssa työtä. Olla osana erilaisten tiimien ja työyhteisöjen arkea, tehdä arvokasta työtä hyvinvoinnin parissa. Olen saanut olla mukana heidän metsäpolullaan, jolla on ollut erilaisia esteitä, mutkia, mäkiä, jyrkänteitä, mutta paljon myös avaria ja aurinkoisia harjanteita, jonne olemme yhdessä kiivenneet; rohkeasti, uteliaina ja sitkeästi taivaltaen.  

Kuinka hienoa onkaan ollut seurata niitä oivalluksia, joita matkan varrella on saatu, ylitetty rohkeasti erilaisia kinkamia, pysähdytty risteyskohtiin, käyty avointa keskustelua siitä, mikä polku seuraavaksi valitaan. Yhdessä tehden ja yhdessä oivaltaen. 

Kantavana voimana näillä matkoilla on ollut Aito kohtaaminen – Kunnioittaminen, Kysyminen, Kuunteleminen, Kannustaminen ja Kiittäminen. Miten hienoa onkaan ollut seurata vierestä, kun nämä oman alansa superammattilaiset ovat voineet kokea jotakin uutta, ovat oivaltaneet uudenlaisia asioita, ovat saaneet kokeman, että epäonnistumisillakin on tärkeä tehtävä. On ollut lupa epäonnistua, oivaltaa ja oppia uutta. 

Työelämän kätilöintiä 

Työhyvinvoinnin muotoilu on ennen kaikkea ihmisten rinnalla kulkemista. Se on rohkeutta tarttua epäkohtiin. Se on sitkeyttä vaativaa luottoa siihen, että tästä tulee vielä hyvä. Se on kannustamista ja työelämän kätilöintiä. Hiljalleen, jokaisen potentiaaliin ja hyvään keskittyvää rohkaisevaa työtä.  

Jokainen työyhteisö on ainutlaatuinen, jossa on paljon erilaisuutta, erilaisia näkemyksiä ja paljon kokemusta. Ennen kaikkea työyhteisöt koostuvat erilaisista persoonista ja erilaisesta ajattelusta. Työhyvinvoinnin muotoilijana tehtäväni on ollut luotsata näitä tiimejä löytämään heille parhaita käytänteitä työarkeen. Olen auttanut heitä selkeyttämään HR -prosesseja ja luomaan yhteisiä työelämän pelisääntöjä. Valjastaa olemassa olevan erilaisuuden yhteiseksi hyväksi.  

Olen saanut olla rinnalla kulkija, joka tarvittaessa auttaa löytämään suuntaa risteyskohdissa tai jeesaa kivikossa. Tärkeä tehtävä on ollut myös huomata se hyvä, mikä jokaisesta tiimistä ja työyhteisöstä löytyy.  

Huomataan hyvä! 

On tärkeää, että välillä pysähdymme miettimään niitä yhteisiä onnistumisia, joita olemme saavuttaneet. Helposti nämä auringon säteiden pilkahdukset puiden lomasta unohtuvat, kun keskitymme taivaltamaan katse keskittyneenä mutkittelevaan polkuun. Tiimin onnistumisia tulee myös fiilistellä. Summatkaa siis porukalla tiiminne onnistumiset, tehkää se säännöllisesti ja loppuvuodesta kootkaa kaikki nämä yksittäiset onnistumiset vuoden varrelta yhteen. Miten hieno auringonsäteiden kimppu teillä onkaan!  

Pysähdytään siis pälyilemään polun reunaan kaikki aistit avoinna. Mitä hienoja yksityiskohtia ympärillämme on ja miten ne hankalat kiven murikat tai kiemurtelevat juurakot ovatkin itseasiassa mielenkiintoisia kaikessa haastavuudessaan, kuinka ne siellä jalan alla voivatkin itseasiassa tuntua makeilta ja hierovat jalkapohjaa. Joten hypi rohkeasti kiveltä kivelle ja huomaa hyvä!  

Ninnu

Toisintekijä Ninnu on työelämän kätilö, intohimoinen työhyvinvoinnin kehittäjä; HR Coach ja työhyvinvoinnin muotoilija, joka syttyy tiimityöskentelystä ja ihmisten oivalluksista sekä erilaisuuden mahtavasta voimasta. Omia akkujaan hän lataa metsäpoluilla.