fbpx

Loistavasta asiantuntijasta epävarmaksi esihenkilöksi vai vahvaksi vastuun kantajaksi?

Asiantuntijat siirtyvät hyvin usein esihenkilöasemaan substanssiosaamisen, tiedon ja taidon kautta. Asiantuntijatyö eroaa kuitenkin merkittävästi esihenkilötoiminnasta, sillä asiantuntijanäkökulman rinnalle nousee vastuu tiimin tekemisestä, tavoitteiden saavuttamisesta, henkilöiden johtamisesta ja heidän motivoinnistaan.  

Esihenkilötyö on jatkuvaa tarkkailun alla oloa, jossa niin itsensä kuin muiden johtaminen nousevat esihenkilötyön ydinosaamiseksi. Asiantuntijatyöskentely sitä vastoin on usein oman asiantuntijuuden tarjoamista jonkin asian tai tavoitteen saavuttamiseksi ja ongelman ratkaisemiseksi. Asiantuntija kertoo, kun taas esihenkilö kuuntelee ja kysyy.  

Jotta päästään kertomisesta kuuntelemiseen ja  kysymiseen, minkä tulee muuttua, joustaa tai lisääntyä? Roolivaihdon mahdollisimman joustavaan muokkaantumiseen tarvitaan itsetuntemusta. Kuka olen esihenkilönä? Millainen esihenkilö olen? Miten irrottaudun asiantuntijan roolista ja vahvistan osaamistani esihenkilönä? Miten johdan motivaatiota, tunteita, vahvistan tiimini henkilöiden toimijuutta tai johdan etäältä? Miten annan ja vastaanotan palautetta tai otan haastavan asian puheeksi?  

Ilman tukea sekä tietoista roolimuutosta saattaa haasteena olla se, että loistavasta asiantuntijasta kuoriutuukin epävarma esihenkilö.  Organisaatio menettää upean ammattilaisen ja saa tilalle heikosti suoriutuvan esihenkilön ja ihminen itse kokee turhautumista, epävarmuutta, osaamattomuutta, kyynisyyttä hallitsemattomuutta, yksinäisyyttä sekä riittämättömyyttä uudessa pestissään. Tässä tilanteessa työhyvinvointi, työnilo ja motivaatio ovat koetuksella.  

Toisintekijät vastasivat asiakkaidensa haasteeseen ja kehittivät yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa 5K asiantuntijasta esihenkilöksi - valmennuksen. Tämä valmennus toteutettiin ensimmäisen kerran viime syksynä ja startissa oli 16 esihenkilöä. Mitä siitä syntyi?  

Toisintekijöiden asiantuntijasta esihenkilövalmennus on 5 kuukauden mittainen matka niin itseen kuin ihmisten johtamiseen. Matkalla hyödynnetään monia malleja, välineitä ja työkaluja.  

Usein valmennuksen draamankaari mukaantuu seuraaviin osioihin :  

 1. Kyllähän minä, mutta mites ne muut!  
 2. Voinko tai uskallanko pysähtyä oman itseni ääreen?  
 3. Enkö olekaan yksin? 
 4. Tiedetään, tiedetään, mutta miten sitten käytännössä?  
 5. Ei hitto, tämähän toimii!  

Kyllähän minä, mutta mites ne muut?

Valmennus käynnistetään menemällä suoraan asiaan: miten sinä? Peili käännetään organisaatiosta, johdosta, työntekijöistä tai asiakkaista omaan itseen. Näin ollaan sen äärellä, mihin sinä itse voit vaikuttaa. Tämä saattaa sekä turhauttaa, että helpottaa. Turhauttaa siitä syystä, että ymmärretään oman toiminnan vaikutukset ja helpottaa siksi, että ymmärretään sen mahdollisuudet.  

Valmennuksissa tämä osio herättelee miettimään omaa itseään, toimintaa, arvoja, ajatuksia sekä tunteita. Ymmärretään, että esihenkilötyö on ennen kaikkea itsetuntoammatti, sillä esihenkilö on jatkuvan tarkkailun ja mallintamisen kohteena. Kaikkea mitä esihenkilö tekee, sanoo, viestittää tai toisaalta jättää tekemättä tai viestittämättä tulkitaan.  

Tässä osiossa huomataan myös ne vaikuttimet, jotka ovat muokanneet sinun tapaasi toimia esihenkilönä. Aiemmat kokemukset ja mallinnukset johtamisesta, elämänkokemus, opittu tieto ja taito muokkaavat sinun toimintaasi tänä päivänä ja tässä hetkessä.  

Valmennuksessa lähdetään kahdesta eri näkökulmasta; siitä mikä tällä hetkellä tökkii ja siitä, mikä tällä hetkellä toimii. Eli tarkastellaan niin haasteita kuin vahvuuksia samalla otannalla. Tästä saatu palaute on ollut positiivista, koska valmennuksessa ei olla pelkkien haasteiden, kehittämisen tai kehittymisen äärellä.  

Osallistujan palaute:  

"Valmennus oli siinä mielessä hyvä, että herätti ajattelemaan asioita oman toiminnan kautta ja olen miettinytkin monesti asioita miten olen aiemmin toiminut, olenko toiminut oikein ja miten olisi ollut hyvä toimia." 

Voinko tai uskallanko pysähtyä oman itseni ääreen? 

Valmennuksen yksi keskeisin oman toiminnan ja erilaisuuden sanoittamisen työkalu on Everything DiSC - käyttäytymisanalyysi. Tätä hyödynnämme sanoittamaan niin omaa toimintaa kuin tiedostamaan ja ymmärtämään erilaisuutta.  

Esihenkilötoiminnassa on paljolti kysymys muista, muiden ajatuksista, toiminnasta, tunteista ja tarpeista. "One size fits all" - esihenkilömallia ei ole, vaan tiimisi tarpeet määrittelevät ja ohjaavat osaltaan sinun tapaasi olla esihenkilö. Tässä tukevana pohjana toimivat organisaation arvot, visio, missio, strategia ja tavoitteet. Näin esihenkilötyö ei muokkaannu liiaksi tekijänsä näköiseksi, vaan toteutetaan organisaation johtamislupausta ja siten tasapuolisuutta.  

Valmennuksessa nousee usein kysymys siitä, voinko tai toisaalta uskallanko pysähtyä oman itseni ääreen? Eikö tälle ajalle olisi tärkeämpääkin tekemistä? Miksi pitää pysähtyä tai hiljentää?  No siksi, että ilman oman toiminnan tunnistamista et voi sitä joustattaa. Ilman toisten toiminnan ymmärtämistä et voi johtaa motivaatiota ja vahvistaa osallisuuden kokemaa. Ilman rajoja toiminnasta tulee herkästi rajatonta.  

Osallistujan palaute:  

"Oleellista oli oppia hyväksymään erilaisuus ja nähdä itsensä paremmin johdettavien silmin. Parasta antia oli ylivoimaisesti itselle, että alkoi miettiä asioita ja haastaa itseään."  

Enkö olekaan yksin? 

Ei, et ole yksin. Vaikka esihenkilötyö saattaa ajoittain tuntua yksinäiseltä, sinun on hyvä tiedostaa, että muutkin painivat hyvin samankaltaisten ajatusten, tunteiden, näkökulmien ja haasteiden kanssa.  

Valmennuksessa tärkeää palautetta on saanut vertaistuellinen näkökulma. Keskustelut, jaetut ajatukset, tunteet, turhaumat ja onnistumisen kokemukset vahvistavat omaa esihenkilöidentiteettiä ja tuovat positiivisella tavalla vertaisuuden ja yhteisöllisyyden kokeman.  

Myös esihenkilö kaipaa tukea ja tunnetta siitä, että kuuluu joukkoon. Esihenkilö kaipaa palautetta, vahvistusta, näkökulmia, tuuletusmahdollisuuksia ja palloseiniä.  

Osallistujan palaute: 

" Tärkeää valmennuksessa oli vertaistuki, avoin ilmapiiri ja ajatusten yhteinen jakaminen."  

Tiedetään, tiedetään - mutta miten sitten käytännössä?  

Esihenkilötyössä sokerin ja suolan tuo juuri ihmisten johtaminen, vuorovaikutus ja positiivisen tunnejäljen jättäminen.  Vuorovaikutukseen ei ole olemassa valmiita vuorosanoja, toimintamalleja tai askelmerkkejä. Vuorovaikutustilanteessa pyritään vaikuttamaan tunteisiin, jotka eivät ole konkretiaa, vaan tulkintaa tilanteesta, jonka sinä minussa herätät.  

Valmennuksessa yksi oleellisimmista asioista, joka nousee kerta toisensa jälkeen esiin, on se, että lopetetaan tietoisesti "vastausautomaattina" toimiminen ja siirrytään valmentavan johtamisen kuuntelemisen ja kysymisen maailmaan.  

Mikään tieto, teoria, työkalu ja malli ei siirry konkretiaan vahingossa tai ilman harjoittelua. Asiantuntijan näkökulmasta haaste on usein se, että kyllähän nämä asiat usein tiedetään, mutta ei toimita tiedon mukaisesti. Jotta tieto muuttuu toiminnaksi, tarvitaan tavoitteellinen suunnittelu, miksi ja mitä haluan siirtää toimintaan? Ja samoin, kun merkitset kalenteriisi vaikka sulkapallovuorot, on sinun merkattava myös omat esihenkilötreenit. Jokaisessa kohtaamisessa, jokaisessa vuorovaikutustilanteessa, oli se sitten etä-, tai lähitilanne, on sinulla mahdollisuus harjoitella. Jokaisesta kohtaamisesta voit saada palautteen, jonka kautta voit vahvistaa omaa toimintaasi. 

Osallistujan palaute:  

" Valmennus oli ajatuksia herättävä ja se loi uskoa myös omaan osaamiseen sekä antoi sopivasti vinkkejä tulevaisuuteen ja itsensä kehittämiseen."

Ei hitto, tämähän toimii! 

Pysähtymisen, tiedostamisen, joustattamisen ja harjoittelun lopputulema on se, että löydät varmuutta, vahvuutta ja sinulle sopivia välineitä esihenkilötyöhön. Opit näkemään myös ne seikat ja asiat, jotka ovat hyvällä alulla tai toimivat sekä vahvistamaan niitä yhtälailla kuin muokkaamaan ja muuttamaan sekä ratkaisemaan haastavimpia kohtia.  

Asiantuntijasta nousu esihenkilöksi ja ammatillinen roolimuutos ei ole yhdentekevää tai useinkaan hoidu "siinä sivussa", vaan tarvitsee hiukan hidastamista, tukea, palloseinää ja oivalluksia. On merkittävää, että esihenkilö saa tarvitsemansa tuen, jotta loistavasta asiantuntijasta syntyy vahva vastuun kantaja, joka kokee työnsä tärkeäksi, tuloksekkaaksi, merkitykselliseksi, hallittavaksi ja sitä kautta työhyvinvointi sekä työnilon kokemat vahvistuvat. Näin organisaatio saa loistavan esihenkilön ja ihminen saa onnistumisen eväät työhönsä.  

Osallistujan palaute:  

Hyvä kokonaisvaltainen paketti johtamiseen ja ihmisten ymmärtämiseen.  

Mitä 5K Asiantuntijasta esihenkilöksi - valmennuksesta jää käteen?  

Tähän saavat vastata valmennuksen läpikäyneet:  

"Koen, että valmennus antaa sekä uusia eväitä että itseluottamusta esihenkilötyöhön."  

"Hyviä työkaluja esimiestyöhän ja varmasti myös kokeneemmalle tekijälle muistutusta ja kertausta hyvistä toimintatavoista."  

" Kouluttajien asenne ja esittäminen teki koulutuksesta mielekkään. Jokaisen esihenkilön tulisikin haastaa itseään ja ei vain sokeasti mennä samalla kaavalla eteenpäin." 

"Parasta antia oli DiSC, valmentava johtaminen ja johtaminen etätyöaikana." 

"Sain hyviä vinkkejä ja työkaluja arjen haasteisiin." 

"Esihenkilönä sain varmuutta ja vahvuutta omaan toimiseen." 

"Erinäiset työkalut, joita voin käyttää arjen johtamisessa."   

Toisintekijöiden 5K asiantuntijasta esihenkilöksi pitää sisällään:  
 

 • 5 kuukauden mittaisen yhteisen matkan esihenkilötyön äärelle 
 • Oleelliset ja ajankohtaiset esihenkilötyön teemat sekä asiantuntijat  
 • Oman kasvun työkirjan  
 • Yhteisen verkkoalustan materiaaleja, tehtäviä ja keskusteluja varten  
 • Oman DiSC - käyttäytymisanalyysin  
 • Vertaistuellisen foorumin  

Tutustu valmennukseemme tästä ja lähde mukaan yhteiselle matkallemme!  

https://toisintekijat.fi/asiantuntijasta-esihenkiloksi/ 

Mari  
 

Tämän blogin kirjoitti Toisintekijöiden Mari Rosenlund. Mari on toisintekijänä työyhteisövalmentaja, joka tarkastelee asioita onnistumisten, kunnioittavan haastamisen ja näkökulmien moninkertaistamisen kautta.  

TILAA UUTISKIRJEEMME

Syötä sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään. Lähetämme sinulle mielenkiintoisia uutisia ja tiedotteita palveluistamme.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä.


OTA YHTEYTTÄ
Hämeenkatu 9 A, U krs, 15110 Lahti
www.toisintekijat.fi
puh. 044 986 8267
info@toisintekijat.fi