Soile Roth

Sytyn ihmisistä ja toimin mielelläni kanssakulkijana, ajattelukumppanina, valmentajana ja muutoksen fasilitaattorina kaikenlaisissa tilanteissa. Olen myös viiden ihanan lapsen äiti ja yhden taaperon ylpeä mummeli. Johtotähteni elämässä on, että hyvä tulee hyvän luo, kunhan uskallan päästää sen sisään. Luotan siihen, että hankalinakin hetkinä kaikki järjestyy – vaikka se välillä vaatiikin vähän ponnistelua.  

Ajattelen, että elämme ja teemme työtä kokonaisina ihmisinä, koko elämäämme mukanamme kuljettaen. Uskon, että tulos ja menestys eivät työelämässäkään synny pelkästään numeroista, vaan kaiken takana on hyvinvoiva, itsensä tunteva ihminen. Uskon myös, että kokemustemme lisäksi tarvitsemme kehittyäksemme muita ihmisiä, sekä hyvinä että huonoina hetkinä. Siksi toivon, että osaamiseni ja elämän varrella kertynyt kokemukseni voisivat palvella myös muita ihmisiä heidän oppimismatkallaan.  

Henkilönä monet kuvailevat minua poikkeuksellisen läsnä olevaksi, empaattiseksi ja välittäväksi yhteistyökumppaniksi, joka kuuntelee, oivalluttaa ja haastaa juuri sopivassa suhteessa. Lisäksi olen saanut paljon myönteistä palautetta kyvystäni rakentaa luottamuksellista yhteyttä ja käsitellä vaikeitakin tunteita ratkaisukeskeisesti ja tulevaisuussuuntautuneesti, toisten tavoitteita ja henkilökohtaisia valintoja kunnioittaen. 

Verkostovalmentaja -

Soile Roth

Valmentajana ja fasilitaattorina alueitani ovat:
 • Työhyvinvoinnin tukeminen 
 • Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot 
 • Tunnetaidot 
 • Empatia, itsemyötätunto ja myötätuntotaidot 
 • Kuunteleminen 
 • Puheeksi ottaminen 
 • Palaute 
 • Luottamuksen rakenteminen 
 • Itse- ja yhdessä-ohjautuvuus 
 • Tiimityön kehittäminen 
 • Ihmiskeskeinen johtaminen 
 • Valmentavan esihenkilötyön ja johtajuuden kehittäminen 
 • Muutoksen fasilitoiminen (organisaatiomuotoilu) 
 • Työntekijäkokemus 
 • Asiakaskokemus työelämässä kokonaisena ihmisenä toimiminen 
 • Tunteet ja työelämä 
 • Itsetuntemuksen kehittäminen työn voimavarana 
 • Minätyö ja itsereflektio ammatillisen kasvun lähtökohtina 
Mitä erityistä tuon työyhteisöihin?
 • Valmentavaa, läsnä olevaa ja kuuntelevaa työotetta 
 • Positiivista asennetta ja uskoa omaan kykenevyyteen 
 • Taitoja ja työkaluja ihmiskeskeiseen ajatteluun, johtamiseen ja toimintaan 
 • Tiimi- ja yhteistyötaitoja 
 • Asiakaslähtöistä ajattelua 
 • Ison kuvan ymmärtämistä 
 • Rohkeutta ja uskallusta tulla näkyväksi työssä omana itsenään 
 • Tukea itse- ja yhteiseen reflektioon 
Toimialat, joilla olen vahvimmillani:
 • IT-ala, erityisesti digitalisaatioon erikoistuneet toimijat; toiminnan kehittäminen, itsensä johtaminen, itse- ja yhdessä-ohjautuvuus, vuorovaikutustaidot ja esihenkilötyö, tunnetaidot, ihmisten johtaminen, tiimityö, moninaisuuden hyväksyminen, organisaatiomuotoilu, työntekijäkokemus, itsetuntemuksen kehittäminen (coaching) 
 • Asiantuntijaorganisaatiot toimialasta riippumatta; itsensä johtaminen, itse- ja yhdessäohjautuvuus, vuorovaikutus ja esihenkilötyö, ihmisten johtaminen, tiimityö, moninaisuuden hyväksyminen, työntekijäkokemus, itsetuntemuksen kehittäminen (coaching) 
 • Valtionhallinto: toiminnan kehittäminen (organisaatiomuotoilu), ihmislähtöinen työote, itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen, vuorovaikutustaidot, ihmisten moninaisuus 
 • Finanssisektori: itsensä johtaminen, itse- ja yhdessä-ohjautuvuus, vuorovaikutus ja esihenkilötyö, ihmisten johtaminen, tiimityö, moninaisuuden hyväksyminen, työntekijäkokemus, itsetuntemuksen kehittäminen (coaching) 
 • SoTe: Toiminnan kehittäminen, itsensä johtaminen, vuorovaikutus, ihmisten johtaminen ja ihmislähtöisyys, tunteet ja työelämä, asiakaskokemus, työntekijäkokemus 
Työmenetelmät, joita käytän ja sovellan asiakaskohtaisesti:
 • Ratkaisukeskeiset menetelmät 
 • Toiminnalliset menetelmät 
 • Valmentava työote ja voimavarakeskeisyys 
 • Muotoilun menetelmät 
 • Erilaiset kartat ja kanvakset 
 • HOT-työskentelyn menetelmät 
 • WorkPlace Big Five Profile™  
 • Leadership Judgement Indictor (LJI) 
Koulutus:
 • Kasvatustieteen tohtori, tohtoriopiskelija 2016 – 
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri (laillistettu sosiaalityöntekijä) 2016 
 • Kasvatustieteen maisteri (aikuiskasvatustiede) 2015 
 • Medianomi (sähköiset viestimet) 2001 
Lisäkoulutukset:
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 2021 
 • Joustava mieli ammattilaisille, hyväksymis- ja omistautumisterapian perusteet 2021; Hogrefe Publishing 
 • Associate Certified Coach (ACC) 2021; International Coaching Federation 
 • Certified Business Coach Master® 2019; Business Coaching Institute 
 • Designing Strategy 2019; Ideo U 
 • Leading for Creativity 2019; Ideo U 
 • Certified Business Coach® 2017; Business Coaching Institute 
 • Group & Team Coaching Diploma® 2017; Business Coaching Institute 
 • Certified Master Supervisor and Coach for Leaders and Executives ® 2017 (Master CSLE); Sued Management Oy/ Suomen työnohjaus ja coaching Oy 
 • Defusing- ja Debriefing-ohjaaja 2017; Sued Management Oy/Suomen työnohjaus ja coaching Oy 
 • Certified Supervisor and Coach for Leaders and Executives ® 2015 (CSLE); Sued Management Oy Suomen työnohjaus ja coaching Oy 
 • Työnohjaaja- ja työyhteisöjen kehittäjä opinnot 2008; Sosiaalipedagoginen Instituutti 
Millainen olen ihmisenä:
 • Nopea, mutta läsnä oleva 
 • Aito, oma itseni 
 • Toimelias ja tavoitteellinen 
 • Ystävällinen ja positiivinen, uskon hyvään 
 • Joustava ja muut huomioiva 
 • Humanisti-realisti 
Työkokemus:
 • Olen työurani aikana ehtinyt olla monessa mukana. Asiantuntijatyön ohella olen toiminut mm. valmentajana, kehittäjänä, muotoilijana, esihenkilönä ja johtajana. Koulutustaustani ja kokemukseni lisäksi minulla on vahva ”can do -asenne”, mikä on johdattanut minut osaksi monien kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden digitalisaatio- ja muutosprosesseja. Valmentajana ja työnohjaajana olen sitoutunut kehittämään ammattitaitoani jatkuvasti ja noudattamaan työskentelyssäni muun muassa International Coach Federationin (ICF), Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) sekä Suomen lyhytterapeutit ry:n eettisiä ohjeita.  
  • Johtamistehtäviä 10 vuotta 
  • Esihenkilönä 7 vuotta 
  • Vaativia asiantuntijatehtäviä (sisältäen kehittämistehtävät, valmentamisen ja myynnin tehtäviä) 10 vuotta 
  • Yrittäjä sivutoimisesti 6 vuotta ja päätoimisesti 1,5 vuotta 
Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet:

Olen ikuinen opiskelija ja minulla on yleensä aina joku opintokokonaisuus meneillään. Rakastan myös lukemista ja kotoani löytyykin kirjoja vähän joka puolelta (rakastan ihan oikeita, vanhanaikaisia kirjoja). Lisäksi ”mummoilu” ja omat aikuiset lapseni tekevät minut onnelliseksi, joten yritän tavata heitä mahdollisimman usein. Työtehtävieni ohella toimin Mieli ry:n vapaaehtoisena tukihenkilönä kriisikeskuksessa ja valtakunnallisessa kriisipuhelimessa. Lisäksi olen yksi neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien henkilöiden asioita edistävän #näeNepsy-yhdistyksen perustajista ja myös sen hallituksen jäsen.