Mika Lindfors

Olen 55 – vuotias Helsingissä asuva kolmelapsisen perheen isä. Niin pitkään kuin muistan, olen ollut kiinnostunut ihmisestä. Mikä tai kuka on ihminen? Mitä hän tekee ja miksi? Minulle ihminen on mysteeri, johon haluan tutustua tehden tutkimusmatkaa ihmiseen, löytää uuttaa ja oppia ymmärtämään enemmän ihmistä ja hänen tapaansa toimia eri tilanteissa.

 

Verkostovalmentaja -

Mika Lindfors

Valmentajana minun alueitani ovat:
 • Stressi ja loppuunpalaminen
 • Työpsykologia
 • Ajan hallinta
 • Vuorovaikutuskouluttaja
 • Johdon valmennus
Koulutukset:
 • Socionom, Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskola 1992
 • MSc Solution Focused Therapy, University of the West of England
 • Psykoterapeutti (ET)
 • Psykoterapeutti (VET)
 • Työnohjaaja STOry
 • Verkostokonsultti (THL)
 • NLP Master Practitioner
 • Kiireenkesytysvalmentaja
 • Koulukuraattorin tehtävät

 

Työkokemus:

Opiskelun aikana työskentelin sosiaalityöntekijänä mm Herttoniemen ja Hesperian sairaalassa. Opiskelujen loppuvaiheessa aloitin koulukuraattorin työn Helsingin kaupungilla. Työsuhde kesti vuoteen 2001, kaikkiaan 10 vuotta. Tämän jälkeen siirryin tekemään nuorten ehkäisevää päihdetyötä Helsingin Klaariin. Työhön kuului ehkäisevän päihdetyön koordinointi ja suunnittelu. Matkani jatkui eteenpäin Folkhälsaniin, jossa vastasin toisen asteen kouluille suunnatusta tupakkakysymyksiä käsittelevästä projektista, joka päättyi helmikuussa 2010.

Tällä hetkellä toimin pääasiallisesti psykoterapeuttina, työnohjaajana sekä kouluttajana. Psykoterapeutin vastaanotollani tapaan enimmäkseen yksilöitä, mutta myös pariterapia kuuluu toimialaani. Työnohjauksia on vaihtelevasti, sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta.

Koulutuksieni aiheet liittyvät mm työpsykologiaan (Åbo Akademi, mm. stressi ja loppuunpalaminen, organisaatiopsykologia, työpaikkakiusaaminen ja konfliktienhallinta) ja vuorovaikutustaitoihin (mm. Toimiva Perhe – kurssi, Toimiva Vuorovaikutus – kurssi, Toimiva Koulu – kurssi ja Vanhemmuuden tunneäly). Koulutan myös psykoterapeutteja, lyhytterapeutteja ja työnohjaajia. Koulutuksen yhtenä osana on mm toimia koulutettavien työnohjaajana. Stakesin (nyk. THL) kouluttamana verkostokonsulttina voin pitää ennakointidialogeja, jotka soveltuvat niin asiakas- kuin suunnittelutyöhön. Toisaalta Kiireenkesytys® kokonaisuus antaa mahdollisuuden käsitellä ihmisen ja/tai työyhteisön suhdetta aikaan ja kiireeseen tai sen tuntuun.

Olen erittäin kokenut johdon, esimiesten ja työyhteisöjen työnohjaaja ja keskittynyt monipuolisesti ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Taitavimmillaan olen haastavissa tilanteissa elävien ryhmien kanssa ja pystyn työskentelemään ammatillisesti, iällisesti, kulttuurillisesti
ja kielellisesti heterogeenisten ryhmien kanssa.

Omaan laajan kokemuksen niin kouluttajana kuin työnohjaajana asiantuntijaorganisaatioissa, sosiaali- ja terveystoimenorganisaatioissa kuin myös kolmannella sektorilla ja kunnissa. Minulla on vuorovaikutustaitojen valmennuksia kymmenissä työyhteisöissä ja esimiesvalmennuksissa. Pitkä kokemus ja monipuolinen osaamistausta antavat vankan pohjan myös kriisiytyneiden työyhteisötilanteiden sekä esimies-alaistilanteiden ratkaisuun. Keskeisiä asiantuntijateemoja mm. työn merkityksellisyys, sen tunnistaminen ja kehittäminen, kohtaaminen ja vuorovaikutus erilaisissa työyhteisötilanteissa, dialogisuus ja sen kehittäminen.