quotemark

Jotta voit johtaa muita, on sinun ensin osattava johtaa itseäsi

Mari Rosenlund

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), tiimi- ja organisaatiovalmentaja

Minä olen Mari. Olen intohimoinen onnistumisten etsijä, ihmisten ja organisaatioiden tarinoista kiinnostunut kokonaisuuksien hahmottaja ja oivallusten houkuttelija. Olen äiti, vaimo, tytär, sisar, kummitäti, ystävä – ja kaikkea mitä haluankaan olla. Valmennan, koulutan ja työnohjaan erilaisia tiimejä, työyhteisöjä ja esihenkilöitä.

Minut kuvataan iloisena, positiivisena, aikaansaavana, ratkaisukeskeisenä, rohkeana ja vaativana. Nämä piirteet ovat kulkeneet matkassani aina, ja käytän näitä voimavarojani kaikessa mitä teen. Olen kiinnostunut tutkimaan sitä, missä on onnistuttu ja analysoimaan tekijöitä onnistumisten taustalla. Toisaalta en myöskään pelkää puhua hankalista tai haastavista asioista. Koen, että asioista tulee puhua niiden oikeilla nimillä, mutta kunnioittavalla tavalla.

Työssäni keskiössä ovat ihmiset, heidän ajatuksensa, käyttäytymisensä ja tunteensa. Itse tuon mukanani uusia näkökulmia, toisenlaisia tapoja vuorovaikuttaa, hyviä ja haastavia kysymyksiä, sekä eteenpäin vievää työotetta. Tavoitteellinen työskentely ja kunnioittava vaatiminen tuottavat tuloksekkuutta. Uskon, että asiakkaan kehittyminen tapahtuu tapaamisten välissä, ja itse tapaamisissa pakataan yhdessä reppuun tarvittavia eväitä.

Toisintekijä -

Mari Rosenlund

Koulutukset
 • Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus, 2017
 • Sosionomi (AMK), 2005
Lisäkoulutukset
 • Sosiaalialan asiantuntija työterveyshuollossa 2020
 • NLP Master Practitioner, 2020
 • NLP Practitioner, 2019
 • Positive Psychology Specialization project: Design your life for well-being, University of Pennsylvania, 2019
 • Positive Psychology: Resilience skills, University of Pennsylvania, 2018
 • Positive Psychology: Character, grit and research methods, University of Pennsylvania, 2018
 • Positive Psychology: Applications and interventions, University of Pennsylvania, 2018
 • Positive Psychology: Martin E.P. Seligman´s visionary science, University of Pennsylvania, 2018
 • Pro Management Camp -johtamisen koulutus, 2009
 • Kasvatustieteiden perusopinnot, avoin yliopisto (25 op), Helsingin yliopisto 2001
 • Psykologian opintokokonaisuus, avoin yliopisto (15 op), Helsingin yliopisto 2001
 • Erilaisia lyhyitä sosiaalialan koulutuksia
Työkokemus

Työhistoriani pohjautuu vahvasti sosiaalialan, esimiestyön ja yrittäjyyden kenttiin. Lastensuojelutyötä olen tehnyt 16 vuotta.  Olen toiminut niin kunnallisella kuin yksityisellä sektorilla, sekä sijais- että avohuollon puolella. Esimieskokemusta minulla on vuodesta 2009 alkaen.Työhistoriani on antanut osaamista erityisen haastavien asioiden käsittelyssä ja ratkaisujen löytämisessä, motivoinnissa, aktivoinnissa sekä toimijuuden vahvistamisessa.

 • Esimiestyö 11 vuotta
 • Yrittäjä 10 vuotta
 • Sosiaali- ja lastensuojeluala 16 vuotta
Valmentajana minun alueitani ovat
 • Esihenkilötyöskentely
 • Tiimiyttäminen, tiimin rakentuminen
 • Tunteiden merkitys työarjessa
 • Itsensä johtaminen
 • Identiteettiin liitännäiset tekijät (yksilö, esihenkilö, tiimi), itsetuntemuksen vahvistaminen
 • Voimavarojen näkyväksi tekeminen (yksilö, esihenkilö, tiimi)
 • Vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Työhyvinvoinnin tukeminen
Työmenetelmät, joita käytän ja sovellan asiakaskohtaisesti
 • Positiivisen psykologian menetelmät
 • Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote
 • Valmentava työote
 • Toiminnalliset menetelmät
 • NLP:n menetelmät
Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet

Olen ikuinen opiskelija, joten opiskelen lähes jatkuvasti jotain. Pyrin myös päivittäin oppimaan ihmisten kanssa tapahtuvista kohtaamisista jotain. Vapaa-ajalla luon mielelläni jotain uutta, tapahtui se sitten sukkapuikoilla, pensselillä, puutarhassa, keittiössä tai koukuilla; vastapainona työni jatkuvalle keskeneräisyydelle teen jotain valmista.  Pidän musiikista, teatterista ja erilaisista taiteen muodoista.