Krista Mäkelä

Olen Krista, ennakkoluulottomasti ja uteliaasti elämääni elävä, ihanan tyttären äiti ja elämänkumppani puolisolleni. Voimaa arkeeni ammennan ihmisistä, eläimistä, työn ja vapaan tasapainosta. Uuden oppimisesta ja opin tuomista oivalluksista, joilla arki helpottuu ja joilla vastoinkäymisistä selvitään. Tunnistan itsessäni kuuntelevan, määrätietoisen toteuttajan, jolle ratkaisukeskeisyys on keskiössä ja joka välillä myöskin kompastuu arjessaan asioihin, joihin ei uskonut kompastuvansa. Minulle aika on liian arvokasta hukattavaksi ja haluankin löytää ratkaisuja, enkä jäädä vatvomaan ongelmia. Antini työyhteisöille ja niiden ihmisille on kehittämiskohteisiin liittyvät, konkreettiset työkalut ja taidot niiden hyödyntämiseen arjessa. Työskentelen valmentavalla otteella, kuunnellen, lempeästi kyseenalaistaen ja vaihtoehtoisia näkökulmia esittäen. Minusta tavoite on tila, jota kohti edetään matkasta nauttien ja oppien, mukavuus- ja epämukavuusalueillamme, johdonmukaisesti ja kurinalaisesti.

Verkostovalmentaja -

Krista Mäkelä

Valmentajana minun alueitani ovat:
 • Ihmisten, tiimien ja organisaatioiden muutosjoustavuus, uudistumiskyky ja vastoinkäymisistä selviäminen
 • Ennakointi ja epävarmuuden sietäminen
 • Johtaminen, esimiestyö ja työntekijättaidot – empatia ja jämäkkyys
 • Itseohjautuvuus yksilöissä ja tiimeissä. Itseohjautuvuuden tarvitsema johtajuus
 • Tunteiden säätely työelämässä – tunnetaidot
 • Johdon/esimiesten valmennuksellinen työnohjaus, ryhmätyönohjaus
Toimialat, joissa olen vahvimmillani:
 • Palveluliiketoiminta, tuotannollinen teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa sekä sote-sektori
Työmenetelmät, joita käytän ja sovellan asiakaskohtaisesti:
 • Palvelumuotoilun työkalupakki: rajaa, oivalla ja opi, ratkaise, testaa
 • Ratkaisukeskeisyyden menetelmät: oivalla mitä pitää säilyttää, muuttaa tai mistä pitää luopua. Uusien näkökulmien ja ratkaisumallien löytäminen ja poisoppiminen vanhasta.
 • NLP-työkalut: oletuksiin, ajatuksiin ja asenteisiin vaikuttaminen
 • Mindfullness-työkalut: tietoisuus ja tunnesäätely
Koulutukset:
 • KTM-johtaminen ja organisaatiot 2020
 • Business Controller 2014
 • Business Facilitator (2021)
 • Everything DiSC ja The Five Behaviors Sertified Trainer 2019
 • NLP Practitioner, Master, Coach 2017 – 2018
 • Mindfulness tunnetaitovalmentaja 2015
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (Story) 2015
 • Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 2014
 • Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 2000
 • Käynnissä Sosiaalipsykologian opinnot Itä-Suomen Yliopistossa
Työkokemus

toistaiseksi takana 45 vuotta antoisaa, jatkuvan oppimisen, kehittymisen ja näkökulmien laajentumisen mahdollistanutta työuraa, ihanissa ja joskus haasteellisissakin organisaatioissa. Olen työskennellyt työntekijänä, esimiehenä, johtajana ja yrittäjänä erilaisilla vastuualueilla tuotannollisessa pk-teollisuudessa, palveluliiketoiminnassa ja suuressa tukku- ja vähittäiskaupassa. Monipuolinen ura on opettanut ymmärtämään kokonaisuuksia ja pientenkin asioiden vaikutuksen, hyvässä ja pahassa, organisaatioiden toimivuuteen ja tuloksellisuuteen.