Asiantuntijasta esihenkilöksi – merkittävä roolimuutos – miten teet parhaasi?

Erinomainen ja työssään pätevä asiantuntija saatetaan siirtää organisaation sisällä esihenkilöasemaan osaamisensa, tiedon, taidon ja vahvan substanssiosaamisen kautta.

Roolimuutos asiantuntijasta esihenkilöksi ei välttämättä suju sormia napsauttamalla, sillä työtehtävien keskinäinen ero on merkittävä.

Asiantuntija vastaa normaalisti työssään omasta osaamisestaan, tavoitteidensa saavuttamisesta ja rooli yhtenä tiimin jäsenenä on helpompi kuin esihenkilön, jonka vastuisiin kuuluukin koko tiimin tekeminen, ihmisten johtaminen, tavoitteiden saavuttaminen ja henkilöstön motivointi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jotta asiantuntijan roolinvaihto esihenkilöksi sujuisi mahdollisimman hyvin, itsetuntemuksen lisäämiseen ja omien vahvuuksien sekä kehityskohteiden tunnistamiseen on hyvä keskittyä.

Esihenkilötyön ydinosaamista ovat itsensä johtamisen lisäksi muiden johtaminen ja esihenkilö on jatkuvan tarkkailun alla niin tiiminsä kuin organisaation johdon toimesta.

Asiantuntijasta esihenkilöksi -koulutuksessamme paneudutaan mm. seuraaviin kysymyksiin ja vastausten etsimiseen:

Millainen esihenkilö olen? Miten irrottaudun asiantuntijan roolista ja vahvistan osaamista esihenkilönä? Miten johdan motivaatiota, vahvistan tiimini henkilöiden toimijuutta tai johdan etäältä? Miten annan ja vastaanotan palautetta tai otan haastavan asian puheeksi?

Koulutuksen tavoitteena on:
  • Vahvistaa ymmärrystä roolimuutoksesta asiantuntijasta esihenkilöksi.
  • Tukea ammatillista kasvua, sekä ammatti-identiteetin rakentumista itsetuntemusta lisäämällä.
  • Avata kiinnostusta oman itsetuntemuksen vahvistamiseen, sekä kykyyn joustattaa omaa ajattelua ja käyttäytymistä.
  • Vahvistaa osaamista arjen esihenkilötyössä ihmisten johtamisen näkökulmasta.
Mitä saat konkreettisesti?
  • 20-sivuisen henkilökohtaisen Everything DiSC®-käyttäytymistyylianalyysin ja raportin
  • Ohjeita ja vinkkejä siihen, kuinka joustattaa omaa toimintaa suhteessa muihin
  • 5K Oman kasvun kirjan
  • Valmentava johtajuus verkossa – verkkokurssin
  • Oman vuosisuunnitelman esihenkilötyöhön

Seuraava koulutus alkaa 2.5.2023. Lue lisää ja ilmoittaudu heti mukaan alla olevalla painikkeella!

Kouluttajana toimii Mari Rosenlund, työyhteisövalmentaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), resilienssivalmentaja, työelämäasiantuntija, Toisintekijät Oy.

Koulutuksessa on myös vierailevia kouluttajia ja asiantuntijoita.